Om Værøy skole

Velkommen til Værøy skole!

Værøy skole er en 1-10 skole med SFO. Vi har 71 elever fordelt på 8 klassetrinn og totalt 24 ansatte.

Skolen ligger sentralt på Sørland og med umiddelbar nærhet til hav, fjære og fjell, som gir inspirasjon til både faglig læring og fysisk fostring.  

På skolen har allebilde av huske på værøy skole på en fin sommerdag - Klikk for stort bildeVærøy Skole Heidi Augestad elevene egen I-pad eller PC og skolen bruker Skooler og Teams som kommunikasjons- og læringsplattform. Vi har oppdaterte lærebøker og digitale læringsressurser og jobber systematisk med innføring av Fagfornyelsen og nye læreplaner K-20.

På Værøy skole jobber vi for at alle våre elever skal oppleve en meningsfylt og trygg skoledag. Det innebærer at vi samarbeider godt med elevene våre, foresatte og lokalsamfunnet på Værøy.

Skolen deltar i skolenettverk med Lofoten (RKK) og i nettverk med Bodø kommune angående Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis. 

Vi har en lys og hyggelig skolebygning i dag, men den gir oss også noen plassutfordringer. Værøy kommune er i prosess med å få på plass et nytt skoleanlegg hvor skolebygget og den gamle skoledelen med gymsal/kultursal og svømmebasseng skal utbedres. I tillegg vil det bygges en idrettshall i tilknytning til skoleanlegget og et nytt bygg, "hjertet", som skal koble byggene sammen. Vi vil da få et bytt bibliotek og flere kommunale funksjoner i sambruk. Vi ser frem til å få mer armslag og nye inspirerende undervisningslokaler!

Kontakt

Værøy skole
Hovednummer
Telefon +47 90 86 28 15

Besøksadresse
Skoleveien 10
8063 Værøy

Eirin Christensen
Rektor
E-post
Telefon +47 90 86 28 15