Valgfag

Innføring av valgfag skal bidra til økt motivasjon og læring. Dette er et av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Værøy skole tilbyr disse valgfagene 2021-2022

Innsats for andre

Innsats for andre handler om å få praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på viktigheten av frivillighet og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen vil elevene ta initiativ til ulike frivillighetsprosjekter, samarbeide med andre og slik sett få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.

Fysisk aktivitet og helse

I dette faget vil du være med på en rekke gruppeaktiviteter og individuelle fysiske aktiviteter med mål om at du resten av livet vil finne glede i å drive med fysisk aktivitet. Du skal få erfaring med hva egen innsats betyr for å nå et mål. Du vil også bli bevisst at en helsefremmende livsstil henger sammen med både fysisk aktivitet og kosthold. Gjennom praktisk matlaging der du planlegger og lager enkle og ernæringsmessige gode måltider, lærer du hvordan du kan legge opp ditt eget aktivitets- og kostholdsopplegg.

Medier og Kommunikasjon

Medier og kommunikasjon handler om å utvikle bevissthet om hvordan påvirkning skjer gjennom informasjon og kommunikasjon. Faget skal gi elevene verktøy og metoder for å navigere i mediesamfunnet. Medier og kommunikasjon skal også gi elevene erfaring med å gjøre bevisste valg når de kommuniserer og når de produserer og konsumerer informasjon både i privatlivet og i arbeidslivet.