Ikkje sjå mørt på da, det kommer gatelys!

Det blir lys i gatelysene, men det kan ta litt tid. Værøy kommune er så heldige at vi nå har fått ett team som kan vedlikeholde gatelysene i egen regi. Tore, Bjarne Jostein og Marcus har og vil stå på for å få lys i lyktene.  

Målet er at neste høst starter med lys i alle lykter og det vi greier å holde lysene i drift gjennom vinteren. Vi har snart mørke morgener og prioriterer lysene der vi har skolevei.

Materiell
Der vi bytter armatur vil det bli satt opp med LED lys. Disse gir godt lys, tar mindre vind ( slankere) og bruker mindre strøm. Det har ikke stått på innsats og pengebruk ( 800.000 i siste periode) da med innleide firma.

Det er flere forhold som gjør at det likevel er mørkt langs i flere strekk. Arbeidet er omfattende grunnet mye gammelt materiell og tøffe forhold. I tillegg har linjer og lys blitt skadet ved arbeider ved linjene og av flygende objekter (ikke indentifiserte).

Nå reparerer vi og «fanger data» om linjer, armatur, følere i en oversikt, slik at vi får ett grunnlag for å planlegge videre drift og behov for investeringer.

Teknisk etat vil ha hjelp fra innbyggere
Vi skal nå kvalitetssikre informasjon om linjenett for strøm, avløp, stikkrenner, vann og vei. Mange husker og vet ting som kanskje ikke er registrert i våre kart. En av dem er Per Egil Kristensen som har lang erfaring med drift av gatelysene på øya. Han har tilbudt seg å bistå med sin kunnskap om hvor vi kan forvente å finne feil og bistår med det som er i «manns minne».

Fremover vil vi oppdatere grunnlaget for planlegging av drift, grunnlag for budsjetter, investeringsbehov ved hjelp av innspill fra Værøyfolk. Vi vil kartlegge infrastruktur på øya sonevis. Det vil komme ut informasjon om dette når vi starter i det første området.

Finansiering av gatelys
Vi må velge hvor vi bruker penger innen stramme budsjett. Når vi nå bruker ekstra på gatelys, vil det måtte hentes penger fra andre steder. Det kan gjøres ved å redusere utgifter til annen drift.

 

Renovasjon

Ett annet område som står frem med overforbruk er håndtering av avfall i Skarsura. Her går det ut langt mer penger enn vi får inn og; det er Værøy’s innbyggere og bedrifter som driver opp kostnaden. Dette fører igjen til at fakturaen som sendes ut for kommunale avgifter blir større for hver enkelt husstand.

Vi har sortering på avfall og det er en pris for rent trevirke, en for impregnert og en for urent trevirke.  En vanlig «leveranse» fra en husholdning kan være på rent trevirke for kr 200,-. I en kontainer er det plass til ca 50 slike leveranser og kommunen tar inn avgift på 10.000.-. Det dekker nesten kostnaden ved håndtering og levering til Bodø. Utfordringen er at EN av de Femti som har levert «Rent trevirke» har lurt inn noen biter «Impregnert trevirke».

I mottaket i Bodø blir da kontaineren omklassifisert til «urent trevirke» og prisen for levering dobles. Da snakker vi om en leveranse til Bodø og vi har mange i løpet av året og forholdet gjelder også når det havner restavfall på feil plass, feil sortering av metaller, maling mv. (PS – tallene er omtrentlige).

 

Med vennlig hilsen oss på Teknisk Etat