Viktig melding

For ansatte og politikere

Denne siden gjelder kun for ansatte og politikere i Værøy kommune. Her finnes snarveier til ulike arbeidsverktøy:

For politikerne

For politikerne
Arbeidsverktøy Link til nettside Beskrivelse
ePolitiker Link Politikerportalen

 

For ansatte

For ansatte
Arbeidsverktøy Link til nettside Beskrivelse
Office 365 webmail Link epost
Outlook webmail Link epost
Min arbeidsplan Link Tidregistrering
Personalreglement Link
IKT-avvik Link IKT-avvik meldes til Lofoten IKT
Compilo avvikssystem Link
Kommunekart fra Norkart Link Proff
Innlogging admin Link ACOS CMS