Viktig melding

For ansatte og politikere

Denne siden gjelder kun for ansatte og politikere i Værøy kommune. Her finnes snarveier til ulike arbeidsverktøy:

For politikerne
For politikere
ePolitiker (Politikerportalen)

 

For ansatte
For ansatte
Office 365 webmail
Outlook webmail
Min arbeidsplan
Personalreglement
Compilo avvikssystem
Kommunekart fra Norkart
Innlogging admin