Når både jobb, karriere og dagliglivets normale aktiviteter er satt på vent, vil vi gjerne informere om noen av våre læringstilbud som gir mening - både i nåtid og i fremtid.

 

 For mer informasjon

Det blir avholdt møte i Administrasjonsutvalget fredag 27.mars 2020 kl. 1200.

I en tid da covid-19 setter begrensninger for forsamlinger, blir dette møtet å gå over internett og ikke på kommunehuset. Det vil bli tatt lydopptak, som blir lagt ut i etterkant.

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.


Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

 

Det blir avholdt Formannskapsmøte onsdag 1.april 2020 kl. 1200.

I en tid da covid-19 setter begrensninger for forsamlinger, blir dette møtet å gå over internett og ikke på kommunehuset. Det vil bli tatt lydopptak, som blir lagt ut i etterkant. 

Se saksliste

Flere av oss kan ha mange spørsmål som man lurer på i denne spesielle tiden.

Værøy kommune har derfor opprettet:

Koronamail – korona@varoy.kommune.no

Koronatelefon 754 20 633

Telefontid: (mandag – fredag)

10:00 – 14:00

20:00 – 21:00.

E-post: daglig

 

På grunn av stort forbruk av vann fra Sørland vannverk, blir det i dag igangsatt kartlegging av dette. Det blir derfor korte stans i vannleveranse, med opptil 2 minutters varighet. Arbeidet vil pågå i dag og i morgen.

 

Vi har ennå INGEN kjente smittetilfeller på øya, men vi må FORTSETTE å gjøre det vi blir pålagt og anbefalt å gjøre for å hindre smitte.

Oppdatert lokal forskrift

Økt belastning på telefon gjør at vi ser at vi må redusere tilgangen på legekontoret for en tid fremover.

Legekontorets telefon, 75 42 06 30 er åpen i tidsrommet 10.00 - 11.30 og 12.00 - 13.00 for spørsmål.

Ut over dette tar vi KUN hånd om AKUTTE spørsmål.

 

 

 

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

  • hus og bygningar 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

 

Er det spørsmål når det gjelder barn og ungdom og koronasmitte kan Helsesykepleier kontaktes på telefon: 75420632 mandag – fredag mellom kl 1230-1500. Det tas forbehold om at det noen dager kan være avsatt tid til spedbarnskontroller.