Holder stengt 25. desember 2018.

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 09.30.

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 10.00.

 

 

 


 

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.

Forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - Værøy 2018-2030

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 23. november budsjett for 2019, og økonomiplan 2019-2022. Kommunestyret behandler saken 11. desember.

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 12:00

Rådmannens forslag vil bli lagt fram i kommunestyresalen torsdag 15. november 2018 kl. 14.00.

 

 

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00