På grunn av pågående smitteutbrudd i Bodø, har Bodø kommune innført midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Forskriften trer i kraft 26. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med fredag 5. mars 2021 kl. 24.00.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2020 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut.
 

 

Denne saken har skapt et stort engasjement.
Som ordfører tenker jeg det er utelukkende positivt at innbyggerne på Værøy vil noe og er engasjert i saker som har stor betydning for oss som bor her ute. Jeg tolker de mange underskriftene fra innbyggere som krevde folkeavstemning som et uttrykk for utålmodighet. Som et uttrykk for et sterkt ønske om at nå må det skje noe i denne saken. Og det kan jeg veldig godt forstå. Den utålmodigheten deler jeg. Behovet for oppgradering og ferdigstillelse av Værøy skole har vært erkjent i mange år og har gjentatte ganger blitt behandlet av kommunestyret de siste 10 – 15 årene, men lite har skjedd.

Personen som ble testet positiv i Bodø tirsdag, er testet på nytt, nå negativ.

Vaksinasjonsstatus for koronavaksinering i Værøy kommune av 02. februar 2021.

Grunnet større mengde papir enn forventet, vil ikke alle papirdunker bli tømt i dag. Dette gjelder fra skolen mot Stølen, Sjyen, Tyvnes, Kvalnes og Marka.

Vi planlegger ny tømming denne uka. Hvis mulig og været tillater det, kan papirdunk stå ute til og med fredag.

Endelig kan vi åpne litt mer opp for besøk.

Fra torsdag ettermiddag og frem til fredags ettermiddag.

Metrologiskinstitutt melder om rødt nivå på ekstreme vindkast for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms.