Styret i Værøy frivilligsentral ønsker å inviterer alle frivillige, lag, foreninger og organisasjoner til å komme på Værøy Frivilligsentral sitt årsmøtet. Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen.

Denne uken er det renovasjonsrunde og værmeldingen tyder på stadig snøfall.

Prosjektet LæreriNord har den 29. mars klokken 18.00-20.00 møte om lærerutdanningene og du er invitert til oss på Værøy skole.

Fredag 17. mars vil forkontoret til Værøy legekontor være stengt.

Høringsfrist 20.04.2023

Kommunestyret vedtok 06.12.2022 at skatten for 2023 skrives ut med 3 promille. For boliger og fritidseiendommer (boliger) er skattesatsen på 2 promille. Eiendomsskattelisten for 2023 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut.

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Det går rette veien nu

Det anbefales ikke å ferdes ute hvis du ikke må

Meterologisk institutt har sendt ut varsel på gult og oransje nivå.