Nå kan du lese svaret fra samferdselsministeren på spørsmål vedrørende anbud knyttet til drift av helikopterruten Værøy-Bodø. Spørsmålet ble stilt av Hans Fredrik Grøvan – KrF.

Her finner du det skriftlige svaret fra samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen
 

Er det noen som ønsker å arrangere kafé på idrettshuset den 17.mai? 


Det er for tiden ledige stillinger i Værøy kommune.

 

Værøy kommune skal i perioden april-juni ha åpent folkebad en dag i uka. 

Vi er gjort kjent med at Værøy Drosjeservice fra i kveld, 23.mars stopper med sin virksomhet med drosjekjøring. Skolebarnkjøringa fortsetter fram til sommerferien.

På grunn av stort forbruk av vann fra Sørland vannverk kan det oppstå problemer med å produsere nok vann.

Folkehelsekoordinator i samarbeid med friluftsrådet Lofoten arrangerer friluftskole på Værøy fra mandag 25.juni til onsdag morgen 27.juni.
 

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2018 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut pr. post.