Det blir informasjonsmøte for kommunestyret tirsdag 26.9 kl 10.00.
Møtet er åpent for publikum.

Værøy kommunestyre har i sak 10/2014 vedtatt å revidere kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Det er planlagt innhenting av det innsamlede marine avfallet på strendene den 12 og 13 september.

Det skjer mye bra på Værøy og dette ønsker vi å markere ved å synliggjøre aktiviteter gjennom det vi kaller Folkehelseuka.

Det avholdes kommunestyremøte 28.08.17 kl 18.00 i kommunestyresalen.
Saker til behandling er høringsuttalelse vedrørende helikopterruta Værøy-Bodø, og møteplan for kommunestyret høsten 2017.
Saksdokumenter kan leses her

Første faktura for eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskatten for 2017 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Husk derfor å sjekke beløpsgrensen dersom du har avtalegiro.
Årsbeløp under kr. 300 er foreløpig utelatt fra fakturering.

Første halvdel av 2017 har vært en hektisk og innholdsrik periode.
Dette halvåret har vært preget av flere saker som har stor betydning for øysamfunnet.

På grunn av feil på vannledning blir det vannavstenging i kveld/natt fra kl. 2300 til ca. 0300.Områder som blir berørt er Tyvnes og Kvalnes.
Vi beklager de ulemper dette medfører.

Fysioterapeuten har ferie fra 7.8-18.8, og holder stengt i denne perioden.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2017 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut pr. post.