I dag er Skardsura åpen hver tirsdag 12.00 – 18.00. Det er foreløpig mye ledig kapasitet innenfor denne tiden. Dere oppfordres til å benytte tilbudet innenfor denne rammen.

Folkehelseuka er en årlig tradisjon på Værøy, og i år - som årene før, legges uka til september. I år har vi fokus på FRIVILLIGHET - nettopp fordi det i 2022 er Frivillighetens år. Vi oppfordrer innbyggere, lag og foreninger og bedrifter til å bidra inn i Folkehelseuka. 

Vi henter papp, plast, glass og metall på Nordland og i Vågen på tirsdag. Papp, plast, glass og metall hentes onsdag på resten av øya.

Værøy gamle kirke - tirsdag 9.August kl. 19.00 - Gratis inngang.

Vi varsler med SMS om det blir endring i kalender.

Næringsliv og private vil i de kommende ukene få brev fra Værøy kommune. Noen får to brev.

Andre runde med bekjemping av Værøyslirekne i 2022 vil bli utført i uke 32.

Ny tømmekalender kommer i løpet av uken.

 

Det blir tømming av Rest- og matavfall.

Det har vært gjennomført anbudsrunde for renovasjon. Ingen tilbydere var kvalifisert slik at anbudet ble avlyst og lyst ut på nytt.

Det betyr at vi pr i dag ikke har avtale om Renovasjon. Vi jobber nå med å skaffe en sjåfør til Renovasjonsbilen som vi får leie fra Røst.

Hvis dette går i orden vil det bli tømming av Restavfall torsdag / fredag 21/22 juli.
Matavfall tømmes da uken etter.