Første halvdel av 2017 har vært en hektisk og innholdsrik periode.
Dette halvåret har vært preget av flere saker som har stor betydning for øysamfunnet.

På grunn av feil på vannledning blir det vannavstenging i kveld/natt fra kl. 2300 til ca. 0300.Områder som blir berørt er Tyvnes og Kvalnes.
Vi beklager de ulemper dette medfører.

Fysioterapeuten har ferie fra 7.8-18.8, og holder stengt i denne perioden.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2017 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut pr. post.

 

Nordlandshagen(maleri Nouri)

Programmet for Værøydagene er nå ferdig og kan lastes ned.

Værøydagene åpner søndag 09. juli og varer t.o.m. søndag 16. juli

Av innhold kan nevnes: Heialøpet, kakekonkurranse, omvisning Røstnesvågen, toppturer, bilrebus, sangkveld, mannekengoppvisning, torskehaukasting, paintball, sykkelløp og mye mer

 

Vi har dessverre problemer med søkefunksjonen for barnehageplass.

Vi må derfor be alle som ønsker barnehageplass for barnehageåret 2017/2018
om å sende søknad på e-post til eirin.christensen@varoy.kommune.no.

Dette på grunn av ferieavvikling.

Mandag 12.juni mottok ordføreren resultatet av underskriftskampanjen til kommunestyrerepresentatene Asbjørn Myklebust og Jim Eilertsen.

Kjell Olsen, Fritz Ottar Olsen og Steinar Torsteinsen er også initiativtakere bak kampanjen for å bevare og restaurere gammelskola.

Ordføreren takker for arbeidet som er nedlagt i denne kampanjen og ser det som et viktig bidrag i besluttningsfasen.

Det var i alt 111 personer som skrev under på denne kampanjen.
 

Gjør Værøy vakker
Oppfordring fra ordføreren i Værøy kommune:

 

 

Vi inviterer herved interesserte kunstnere, brukskunstnere og kunsthåndverkere å stille ut under årets Værøydager 09-15. juli. Deltakerne må ha en tilknytning til Værøy