Kvalbein: Fredrik Østensen

Historisk quiz: Morten Eriksen

Vakreste hage: Alexandra Hardy

Søteste kjæledyr: Elvira Persen

Værøy kommune legger med dette ut eiendommen gbn 14/529, Sponga 19 ut for salg. Jamfør vedtak i kommunestyre KS- 053/19 så aksepteres ingen bud under kr 2 000 000. For spørsmål om eiendommen, ta kontakt med teknisk etat på tlf. 754 20 606.

 

Værøydagene 2020 arrangeres i perioden 4. - 14.juli. Programmet finner du her. (PDF, 3 MB)


For mer informasjon: Kontakt Kulturkontoret 75420608/48199927
NB.! Gjeldende smittevernregler må overholdes ved alle arrangement
Oppdatering/endringer – følg med på oppslag/Facebook: https://nb-no.facebook.com/varoykommune/

Fredag 19. juni 2020 ble det markert at Bente Andreassen og Beate Hansen går av som arbeidstakere for Værøy kommune etter lang og tro tjeneste. 

Samtidig er konstituert rektor, Bjørn Tore Sørheim, ferdig med sitt vikariat som rektor og trer tilbake som lærer. Ny rektor er på plass fra 1. august.

Værøy kommune takker alle tre for en fabelaktig innsats for kommunen, og ønsker begge damene en flott pensjonstilværelse!

 

De som blir fri for vann er Tyvnesveien 4,6,8, hele Nedre Tyvnes og hele Kvalnes.

 
De som blir fri for vann er Tyvnesveien 4, 6 ,8, hele Nedre Tyvnes og hele Kvalnes.
 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring, forskrifter til ny arvelov.

Høringen er publisert på Regjeringen.no under følgende link: https://www.regjeringen.no/id2715348

 

Høringsfrist: 7. september 2020.