Saksliste:

Sak nr. Sakstittel
012/20 Godkjenning av møteprotokoll
013/20 Midlertig arbeidsavtale konstituert rådmann (UO)
014/20 Tilsettingsprosess - ny rådmann Værøy Kommune

Det varsles anbefaling om koking av vann fra Sørland vannverk.
Beslutningen er tatt på grunn av mistanke om innsig av overflatevann til brønn.
Varsel gjelder til ny beskjed blir gitt.

 
Onsdag 19.02.20 blir vannet stengt på grunn av reparasjon av en lekkasje i tidsrommet 0900 - ca 1300.
 
Beklage den ulempe dette måtte medføre!
 
Teknisk avdeling
 

TUBFRIM er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.

 

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2

Til orientering har Fylkesmannen i Nordland nå lagt ut en nyhetssak der de inviterer elveeierlagene og andre til å komme med innspill til fiskebestemmelser for de kommende årene.


Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært høy vannstand for hele Nordlandskysten gjeldende for mandag 10. februar og tirsdag 11. februar.


I dag fikk 52 000 innbyggere i Nordland invitasjon til å delta i fylkeshelseundersøkelsen.