Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Værøy kommune har fått tildelt kr. 1 291 651,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Værøy legekontor har redusert telefontid fredag 15.09.2020. Telefontiden er 09:30-11:30. 

Kantina, kommunehuset torsdag 10.09.2020 kl. 20.00.

Nå har du anledning til å snakke ungdommens sak gjennom ditt verv i ungdomsrådet! 

Vi opplever nå spredning av koronaviruset i våre nabokommuner. Vi vil derfor oppfordre alle Værøyværinger til å følge rådene fra myndighetene til befolkningen. 
I tillegg vil vi informere om at det er lav terskel for å bli testet for viruset. Ta kontakt med legekontoret på telefon 75 42 06 30 dersom du har behov for testing. 
Koronasjekk - skal jeg teste meg?

Kriseledelsen i Værøy kommune følger nøye med på situasjonen rundt oss. 

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2020. Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

7-13. september er det folkehelseuken i Værøy kommune.

 

Ny informasjon om testing av Covid-19.

Værøy skole ønsker alle elever og foresatte velkommen til skoleåret 2020/2021!