Basert på folketall og registrert arbeidsledighet har Værøy kommune fått tilført 250.000 kr til ny tilskuddsordning. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Søknadsfrist 30. april.

Den kommunale kriseledelsen følger situasjonen nasjonalt og i regionen nøye og gjør fortløpende vurderinger.

Mandag 8. mars ble en gledens dag for Værøy-samfunnet. Da ble det kjent at regjeringen vil prioritere Værøy Havn på 1. plass når forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) presenteres om snaue to uker. Et bedre bidrag til vekst og utvikling for Værøy er det knapt mulig å tenke seg. For kommunen, for innbyggerne, for fiskerne, og for de næringsdrivende for øvrig er dette avgjørende. Dette er distriktspolitikk som virker og gir resultater. Ikke symbolpolitikk uten betydning.

Frist for innspill: 26.04.2021

I formannskapsmøtet i dag, tok man seg tid til en skikkelig feiring av gladnyheten fra regjeringen.

Værøy kommune teststasjon har oppdatert åpningstidene sine.

17. februar gikk Værøy og Røst sammen om å gi digital opplæring for øyenes ungdomsråd.

Vi har nå hatt to måneder med endret tømmekalender. Det har vært stor oppslutning om innsamling av plast.

På grunn av pågående smitteutbrudd i Bodø, har Bodø kommune innført midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Forskriften trer i kraft 26. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med fredag 5. mars 2021 kl. 24.00.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2020 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut.