Kommunen vurderer salg av deler av eiendom Gnr/bnr 14/170.

På grunn av arbeid må vannet stenges i Måstadveien.
Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av kvelden.

Arbeidet skyldes aldrende anlegg.


Det er for tiden ledige stillinger i Værøy kommune.

 

Oppmåling blir foretatt i uke 35 (27.08.18-31.08.18)
 

Kommunestyret vedtok 08.06.18 å legge kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 01.09.18.

Værøydagene åpner lørdag 7.juli og varer t.o.m. søndag 15.juli.
 

Her kan man lese programmet for Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen sitt besøk på Værøy den 13.juni 2018. 

Her finner man utskriftsversjon av programmet for kongebesøket 13.juni

Det blir mulighet for å leie bassenget torsdag og fredag i uke 23 og uke 24. 

17

Klikk på bildet for å se større versjon.