I strålende sommervær møtte mange opp for å feire.

 

Vi feirer at det fra 1. juli blir gratis å reise med fergen til og fra Værøy. 

 

 

I henhold til Stortingets vedtatte reviderte nasjonalbudsjett blir det fra 1. juli gratis å reise på enkelte ferjesamband i Norge.

To familier på totalt åtte ukrainere har kommet til Værøy i juni. Av de åtte er det fem barn i alderen 2 til 13 år. 
Det jobbes med å tilrettelegge for rask integrering og få en oversikt over hva de trenger. 
 

Værøy kommune skal i år dele ut kulturpris til en person eller gruppe som fra kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid for å fremme kulturlivet.

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.

Tema for workshopen var oppveksttilbudet på Værøy

Onsdag 22. juni kl. 09.00-12.00

Mandag 20. juni.  Tema: kommuneplanens samfunnsdel – bosetting.

Hvordan kan vi sammen bidra til tilflytting og "bli lyst" på Værøy?