Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2019 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut pr. post.

 

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 13.00.

Vi oppfordrer alle vår innbyggere om å holde seg inne mens uværet pågår.

 

 

I morgen vil de tre siste lysmastene ved kunstgressbanen bli tatt ned. Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å unngå kunstgressbanen i dag.