Det er for tiden en ledig stilling i Værøy kommune. 

 

Fysioterapeuten er borte i uke 22, pga. kurs.

Påmelding innen tirsdag 23.mai!
 

Vi har nå fått både funksjonsbeskrivelse og rapport mulighetsstudie for Værøy skole.

Rapport mulighetsstudie har tre vedlegg med kostnadskalkyler, rapporten er også utarbeidet i en kortversjon/sammendrag.

Det legges opp til at rapporten presenteres av VSP i et folkemøte om ettermiddagen 12. juni. 

Elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass er nå tilgjengelig.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for å søke barnehageplass


Søknadsfristen er 20.mai 2017

Her kan man lese hva som skjer den 17.mai på Værøy

Alle som er registrert som eiere av eiendommer i Værøy kommune får i disse dager tilsendt denne informasjonen. I de tilfellene det er flere eiere som står oppført på en eiendom, vil informasjonen kun bli sendt til en eier. Mottakerne oppfordres til å informere eventuelle medeiere.

 

Dyrlegen kommer til Værøy tirsdag 25.04.2017. Adresse for dagen er Gamle Ungdomsklubb i Vågen.

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2017. 
Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

Skjema :”Søknad om driftsstøtte for kultur – og fritidsorganisasjoner” kan fås ved henvendelse til kommunen, eller du kan selv finne søknadsskjemaet på kommunens hjemmeside.

Her finner du skjemaet "Søknad om driftsstøtte for kultur- og fritidsorganisasjoner" (PDF, 492 kB)

Husk at hele skjemaet blir fylt ut slik at vi får alle nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden. 

Mandag 24.april ønsker vi velkommen til møte vedrørende Friluftsskolen 2017, kl.18.00 i kommunestyresalen.

Friluftsskolen gjelder for elever fra 4- til 6 klasse, og blir arrangert 26-28.juni.
Opplegget gjennomføres på dagtid fra kl.09.00-15.00. 

For å kunne gjennomføre dette ferietilbudet på best mulig måte er det behov for frivillige,
nærmere informasjon vedrørende opplegget for frivillige blir tatt opp i møtet.