Kommunestyret vedtok i sitt møte 6/12 å gå videre med planlegging av nytt sykehjem, med utgangspunkt i dagens senter.

 

 

For resept og timebestilling logg inn på www.helsenorge.no.

For legehjelp - ring 116117.
Trenger du akutt hjelp - ring 113.

 

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler. Det er avsatt kr 100 000 til fordeling.

25.11.2022 - Vannbrudd i Åtteveien. Feilen ventes rettet ila. kvelden.

2. november 2021 vedtok Kommunestyret at kommunen skulle jobbe for å få etablert en frivilligsentral. Administrasjonen fikk i oppgave å få på plass det formelle, for så å sende søknad om støtte til etableringen. Målet var å få alt på plass - slik at sentralen kunne åpnes i løpet av 2022, og det greide vi!

Værøy kommune og Øygøy ønsker velkommen til julegrantenning, kafé og julemesse.

Formannskapet vedtok den 15.11.2022 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 for Værøy kommune. Dokumentene ligger til ettersyn frem til kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 6. desember 2022. 
Eventuelle innspill og merknader kan oversendes postmottak@varoy.kommune.no.

Det er behov for besøkshjem og avlastningshjem.

Lokale utfordringer og muligheter ved å ta i bruk ny miljøteknologi