Møtested: Kommunestyresalen 

Møtetid: Klokken 12:00

Tema: Budsjettbehandling 

 

Sak nr.                   Sakstittel 

034/19                    Godkjenning av møteprotokoll

035/19                    Finansielle måltall i Værøy kommune

036/19                    Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020 – 2023

037/19                    Budsjettregulering nr. 3/2019 - Investering

 

 

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no

 

Møtet er åpnet for publikum.

 

 

Grøftegraving fører til stopp i tilgang til vann! 

Det blir avholdt kommunestyremøte

tirsdag 19.11.2019 kl.1800

Sted: Kommunestyresalen.

 

 

 

Møtet er åpent for publikum. Det vil i tillegg bli streamet og være mulig å følge live på linken nedenfor

WEB-TV

 

 

Fredag 15.11.19 kl 10 legger rådmannen fram sitt budsjettforslag 2020 for Værøy kommune i kommunestyresalen.

 

MinSide gjør det enklere for deg å få tilgang til informasjon fra kommunen og andre offentlige virksomheter på en trygg og rask måte.

Dette er et fullgodt alternativ til å oppnå formell kompetanse for ungdom som ønsker seg rett ut i arbeidslivet etter grunnskolen, eller for yrkesaktive som vil dokumentere sin kompetanse med et fagbrev.


Bufdir har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse med utgangspunkt i Forskrift om medvirkningsordninger som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet. Veilederen supplerer forskriften og inneholder informasjon og tips om arbeidet i rådene.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) setter fokus på den enkelte innbyggers egenberedskap for å bidra til at befolkningen står bedre rustet ved ulike kritiske situasjoner.