Siste ansettelser i Værøy kommune

Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 6 (vår forrige utlysning var del 4) og Værøy har nå kr. 272 000 til fordeling. Søknadsfrist er 7. februar.  Lofotkommunene koordinerer felles utlysning og frister. 

Grunnet dårlig vær.

Ny tømmekalender publisert samt informasjon om glasskontainer og mottak av farlig avfall

29. desember mellom kl. 11.00 og 14.00.

Utkjøring den 18.12.2021

Høringsfrist 15.Januar 2022 

 

Smittesporingen pågår og situasjonen er under oppfølging.

Den kommunale kriseledelsen informerer om regjeringens nye nasjonale tiltak av 15.12.2021 og hvordan de påvirker Værøy.