Mye sterk vind for tiden - her er det viktig å sikre ting som kan bli tatt av vinden og gjøre skade!

 

 

Tak tatt av vinden i Skippergata på lite hvitt hus. Stor fare for at det rives mer!

Ber om at folk IKKE kjører denne veistubben og at det utvises STOR aktsomhet!

 

23.desember : 10 - 14
27.desember : 10 - 14
30.desember : 10 - 14

De øvrige dagene holder vi stengt.

 

Desember er måneden da vi gjerne gjør litt mer ut av hverdagen enn ellers. Dette var også tilfelle 16. og 17.desember da ordfører inviterte til førjulsstund på Kommunehuset for alle ansatte i kommunen.

I den forbindelse benyttet ordfører anledningen til å hedre alle de som har lang tjenestetid i Værøy kommune og det ble det utdelt erkjentlighetsgaver for dem som hadde vært ansatt i 15, 20 og 30 år.

 

Det blir avholdt Kommunestyremøte
tirsdag 10.12.2019 klokken 10.00
Sted: Kommunestyresalen.

 

 

NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland.

 

Det blir avholdt Formannskapsmøte
mandag 09.12.2019 klokken 12.00
Sted: Kommunestyresalen.

 

Stort snøfall og vind skaper problemer

Endringer på programmet!

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 22. november budsjett for 2020, og økonomiplan 2020-2023. Kommunestyret behandler saken 10. desember.