Viktig melding

Offentlig innsyn og postliste

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet.

Gå til Værøy kommunes postliste

Dokumenter publiseres kl. 10.30 hverdager.

Hva er innsyn?

Du kan be om innsyn i alle offentlige dokumenter, journaler og registre. Dette kalles innsynsrett. 

Se Værøy kommunes postliste her

Når du ber om innsyn, vurderer vi om vi kan sende deg en kopi av det du ønsker å se. Det skal vi gjøre selv om dokumentet er «unntatt offentlighet». Hvis noe skal unntas offentlighet, må det være hjemmel for det i loven.  

Vi vurderer innsynskravet du har sendt til oss. I noen tilfeller sier loven at vi ikke kan gi deg innsyn. Det gjelder for eksempel når et dokument inneholder informasjon som er taushetsbelagt eller personsensitiv informasjon, som for eksempel en persons helseopplysninger.

Hvis det bare er en del av dokumentet som er taushetsbelagt eller personsensitivt, vil vi vurdere om vi kan fjerne dette før vi sender deg resten av dokumentet. Vi kan ikke gjøre det hvis fjerning av opplysningene fører til at det begrensede dokumentet gir et feilaktig bilde. 

Hva er postlista?

Offentlig postliste er en oversikt over dokumenter som sendes til eller fra kommunen.

Se Værøy kommunes postliste her

Alle dokumenter er registrert med saks- og dokumentnummer, dato for publisering i postlista, dokumentets dato, dokumenttype, tittel, avsender, mottaker, saksbehandler og lovparagraf hvis det er «unntatt offentlighet». Du får også oversikt over eventuelle vedlegg. 

Hvordan får jeg innsyn?

Alle kan be om innsyn.

Værøy kommune publiserer postlisten i 3 måneder bak i tid. Som hovedregel er dokumentene tilgjengelige på postlista 5 virkedager etter de er journalført i kommunen.

Kommunen har også plikt til å hjelpe deg å finne dokumenter gjennom arkivsystemet. Da må du kunne identifisere dokumentet du ber om innsyn i, for eksempel ved å oppgi saks- og dokumentnummer. 

Les mer om retten til innsyn på datatilsynets hjemmeside.

Hva kan jeg be om innsyn i?

Du kan be om innsyn i all informasjon som er lagret av Værøy kommune. Du kan også be om innsyn i databaser, men loven sier at vi må kunne søke opp og sammenstille informasjonen på en enkel måte. 

Hvor lang tid tar det å få innsyn?

Vi skal svare deg så raskt som mulig, og senest innen fem virkedager. Hvis du ikke har fått svar innen fem virkedager, kan du regne dette som et avslag. Da kan du sende oss en klage.  

Hvordan klager jeg på et avslag?

Hvis vi gir deg avslag, begrunner vi det ved å vise til en eller flere paragrafer i lovverket. Vi informerer deg samtidig om muligheten for å klage og klagefristen. Du må klage innen tre uker. 

Før du klager kan du be om en utvidet begrunnelse for avslaget. Vi skal svare deg i løpet av ti arbeidsdager.

Klage sendes til vårt postmottak.

Send en klage på avslag eller på utvidet begrunnelse for avslag

Du må sende klagen innen tre uker. 

Du finner utkast til klagebrev på offentlighet.no

Hvis vi ikke endrer avslaget eller begrunnelsen vår, sender vi klagen din videre til Statsforvalteren i Nordland for endelig behandling.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00