Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.

Oversikt over tømming og sortering av avfall i Værøy kommune.

Se artikkelen for åpningstidene

Holder stengt 25. desember 2018.

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 09.30.

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 10.00.

 

 

 


 

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00.

Forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - Værøy 2018-2030

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 18.00