23.desember : 10 - 14
27.desember : 10 - 14
30.desember : 10 - 14

De øvrige dagene holder vi stengt.

 

Desember er måneden da vi gjerne gjør litt mer ut av hverdagen enn ellers. Dette var også tilfelle 16. og 17.desember da ordfører inviterte til førjulsstund på Kommunehuset for alle ansatte i kommunen.

I den forbindelse benyttet ordfører anledningen til å hedre alle de som har lang tjenestetid i Værøy kommune og det ble det utdelt erkjentlighetsgaver for dem som hadde vært ansatt i 15, 20 og 30 år.

 

Det blir avholdt Kommunestyremøte
tirsdag 10.12.2019 klokken 10.00
Sted: Kommunestyresalen.

 

 

NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland.

 

Det blir avholdt Formannskapsmøte
mandag 09.12.2019 klokken 12.00
Sted: Kommunestyresalen.

 

Stort snøfall og vind skaper problemer

Endringer på programmet!

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 22. november budsjett for 2020, og økonomiplan 2020-2023. Kommunestyret behandler saken 10. desember.

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtetid: Klokken 12:00

Tema: Budsjettbehandling 

 

Sak nr.                   Sakstittel 

034/19                    Godkjenning av møteprotokoll

035/19                    Finansielle måltall i Værøy kommune

036/19                    Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020 – 2023

037/19                    Budsjettregulering nr. 3/2019 - Investering

 

 

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no

 

Møtet er åpnet for publikum.

 

 

Grøftegraving fører til stopp i tilgang til vann!