Det er ferietid og svært mange besøkende hos oss. Til tross for dette er det pr dato fortsatt ikke registrert smittede av covid-19 i Værøy Kommune. 

Værøy kommune er meget glad for å meddele at Kim Bjerkeli har takket ja til jobben som sekretær ved rådmannskontoret. Mandag 3.august tiltrådte Kim Bjerkeli stillingen.

Smittevern, private feiringer og sammenkomster Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren, ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal:

1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i minst 10 dager
2. Påse at smittevernreglene overholdes, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Se egen sjekkliste under.
3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer.

Lykke til med selskapet!

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Kvalbein: Fredrik Østensen

Historisk quiz: Morten Eriksen

Vakreste hage: Alexandra Hardy

Søteste kjæledyr: Elvira Persen

Oppdatering 17.08.2020: Værøy kommune har mottatt bud på
kr 2 000 100,-. Budfrist 07.09.2020 kl. 12:00.

Værøydagene 2020 arrangeres i perioden 4. - 14.juli. Programmet finner du her. (PDF, 3 MB)


For mer informasjon: Kontakt Kulturkontoret 75420608/48199927
NB.! Gjeldende smittevernregler må overholdes ved alle arrangement
Oppdatering/endringer – følg med på oppslag/Facebook: https://nb-no.facebook.com/varoykommune/