Innlevering av el-avfall er nå i skardsura. All mottak av el-avfall er stengt i marka og vi ber om at folk ikke setter noe igjen der.

Værøy kommune starter offentlig publisering av postlister fra nå av. Dette for å være så transparent som mulig, i tråd med offentlighetsloven. Vi håper dette kan bidra til enda bedre samspill mellom kommunen og innbyggere/andre interessenter.

Vi vil kunne «glippe» og offentliggjøre opplysninger som er unntatt offentlighet, personnummer, personlige opplysninger mm. Vi ber derfor om rask tilbakemelding dersom noen ser slike feil, slik at vi kan rette det opp.

Torsdagsmorgen kunne Værøy kommune melde om at en person som var ankommet øya hadde testet positivt. Vedkommende ble satt i isolasjon.  Smittesporing ble igangsatt, og vi kan informere om at en person ble definert som nærkontakt. Vedkommende person sitter i karantene.

Det er gjort tiltak om karantene og isolasjon overfor de to som faller inn under Folkehelseinstituttets kriterier. Vi anser situasjonen som oversiktlig, og smittesporingen er avsluttet.

Værøy kommune utfører reparasjon av hull i asfalt fra uke 2.

Vi ser en økning i smittetall også i nordlige kommuner og oppfordrer derfor alle til å være føre var.

Her er noen generelle råd til innbyggerne.

Værøy har i dag fått en person med positiv koronatest. Det er en utenlandsk gjestearbeider som har testet positivt. Denne personen kom fra karantenehotell i Bodø, og skulle ikke vært sendt til Værøy. Vedkommende kom med MF Værøy fra Bodø 20.30 onsdag, og ble umiddelbart isolert ved ankomst til øya. Vedkommende har ikke vært i kontakt med noen her lokalt. Smittesporing er igangsatt.
Rådmannen

Vi ber om at alle som kan vente med å besøke sine kjære på sykehjem venter med dette til den 18.01.

Skal jeg gidde å resirkulere plasten min? Hvor skal jeg egentlig levere den, og hva kan jeg putte i plastinnsamlingen? Her får du noen enkle tips til å gjøre kildesorteringen litt lettere.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.