Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

 

 

 

Det blir avholdt Formannskapsmøte onsdag 1.april 2020 kl. 1200.

I en tid da covid-19 setter begrensninger for forsamlinger, blir dette møtet å gå over internett og ikke på kommunehuset. Det vil bli tatt lydopptak, som blir lagt ut i etterkant. 

Se saksliste

 

På grunn av stort forbruk av vann fra Sørland vannverk, blir det i dag igangsatt kartlegging av dette. Det blir derfor korte stans i vannleveranse, med opptil 2 minutters varighet. Arbeidet vil pågå i dag og i morgen.

 

Vi har ennå INGEN kjente smittetilfeller på øya, men vi må FORTSETTE å gjøre det vi blir pålagt og anbefalt å gjøre for å hindre smitte.

Oppdatert lokal forskrift

Økt belastning på telefon gjør at vi ser at vi må redusere tilgangen på legekontoret for en tid fremover.

Legekontorets telefon, 75 42 06 30 er åpen i tidsrommet 10.00 - 11.30 og 12.00 - 13.00 for spørsmål.

Ut over dette tar vi KUN hånd om AKUTTE spørsmål.

 

 

 

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

  • hus og bygningar 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

 

Er det spørsmål når det gjelder barn og ungdom og koronasmitte kan Helsesykepleier kontaktes på telefon: 754 20 632 mandag – fredag mellom kl 1230-1500. Det tas forbehold om at det noen dager kan være avsatt tid til spedbarnskontroller.

På Værøy ble det fra lørdag 14.3.2020 innført strengere karanteneregler enn for resten av landet, som et preventivt tiltak for å hindre smitte av covid-19  til Værøy.

Det ble i forskriften vedtatt at ALLE med noen få unntak, som ankommer øya vår, SKAL i 14 – dagers karantene, det gjelder både barn og voksne!

Unntak fra karanteneplikt §2 - https://lovdata.no/forskrift/2020-03-13-287/§2