Værøy kommune har hatt befaring på øya og fant noen aktuelle hull som ble planlagt asfaltert samtidig som «Nyveien» ble asfaltert.

Mange av de planlagte utbedringene måtte vi utsette. Nå er de i alle fall på kartet og planlegges utført senere med såkalt Kaldasfalt.

Nå nærmer vi oss ferdigstillelse av industriveien! I dag og i morgen asfalteres det.

Halloweenfeiringen blir, som mange andre feiringer, noe annerledes i år. Det er derfor viktig å legge til rette for at feiringen kan gjennomføres på en smittevernvennlig måte.   

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Værøy kommune har for tiden ledig stilling som sykepleier, helsesykepleier og lærer (vikariat). 
Fullstendig utlysningstekst for stillingene finner du her:

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

Alle bestillinger skjer til Nordasfalt. Værøy kommune har ikke koordineringsansvar for arbeidene.

Værøy kommune inviterer alle næringsdrivende til kommunestyrets sal lørdag klokken 10 – 14.

Værøy kommune sender med dette utkast til Forskrift om farvannsavgift i Værøy kommunes sjøområde på høring