Møtet er i disse koronatider kun åpent for publikum via opptak, som blir lagt ut på hjemmesiden i etterkant.
 

 

Informasjon om høring, lenke til høringsutkast og svarskjema finnes på https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-veileder-for-vanedannende-legemidler

 

Høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no

Høringsfrist: 18.09.20

 

 

Stillingsutlysningen finner du her

Gå inn og søke direkte på stillingen Rådmann - Værøy kommune
 

Søknadsfrist er den 17.06.20

Dette er en oppfordring
til lag og foreninger,
næringsaktører og andre
om å bidra til innholdsrike Værøydager uke 27-28 

 

 

 

Rådhuset åpner dørene for publikum fra mandag 25.mai. Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis skjer via e-post eller telefon. Post kan leveres i postkasse på utsiden. Dersom du har behov for et fysisk møte bør dette avtales på forhånd. Det er også en forutsetning at smittevernregler følges. 
NAV Værøy har fortsatt stengt for publikum inntil videre.

Gjør oppmerksom på at telefontid fredag 22. mai utgår.

Legevakt: 116117

Akutt: 113

 

Det er flere virksomheter på Værøy som benytter arbeidskraft fra utlandet. Arbeidsgivere har meldt om utfordringer knyttet til mangel på arbeidskraft, og det er et behov for å få arbeidstakere fra utlandet i arbeid. Kommunelegen har derfor utarbeidet retningslinjer for smittevern knyttet til utenlandsk arbeidskraft. (PDF, 64 kB)

 

 

Helsefagarbeider 71% natt i Pleie- og omsorgstjenesten

Stillingsutlysning finner du her - Søknadsfrist er 01.06.20

 

Fagarbeider/elevassistent - Værøy skole

Stillingsutlysningen finner du her - Søknadsfristen er 08.06.20

Administrasjonsmedarbeider - Værøy skole

Stillingsutlysningen finner du her - Søknadsfristen er 08.06.20

SFO-Leder - Værøy skole

Stillingsutlysningen finner du her - Søknadsfristen er 01.06.20

Pedagogisk leder - Værøy Barnehage

Stillingsutlysningen finner du her - Søknadsfristen er 09.06.20

Rådmann i Værøy kommune

Stillingsutlysningen finner du her - Søknadsfristen er 17.06.20

 

 

 

 

Lurer du på hvilke veiledere og retningslinjer som gjelder for idrett, frivillige organisasjoner, arrangementer, musikkøvelser, skole og barnehage m.m., se regjeringens samleside her.