Det kan forekomme stopp i vannleveranse i korte perioder under testen. Det er videre planlagt reparasjon av hovedledning mandag 27.01.2020. Levering av vann under reparasjon går da i linje via Småbåthavna.
 
Skulle dette være ugunstig for produksjon må det gis beskjed til undertegnede.
 
Odd Arne Andreassen
Teknisk etat, VA

Det blir avholdt Kommunestyremøte
tirsdag 28.01.2020 klokken 18.00
Sted: Kommunestyresalen.

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside og møtet vil bli streamet.

Møtet er åpent for publikum

https://varoy.kommune.no/politikk/web-tv-2/

 

Etter å ha vært gjennom en lengre uværsperiode, ser vi at det er grunn til å minne om at det er den som eier eiendommen, som har ansvar for å sikre denne og eventuelt løse gjenstander.

Hva som er kommunens ansvar finner du i brosjyren på vedlagt link:

https://varoy.kommune.no/

 
 
På grunn av sterk vind i dag holder vi stengt på Skardsura søppeldeponi. Neste mulighet for å levere søppel blir
fredag klokken 13.00 - 15.00.
 

 

Ønsker dere å ha fokus på bedre trafikksikkerhet gjennom holdningsskapende arbeid?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken! Midlene tildeles til første halvår av 2020 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

 

 

Siw Bankerud er ansatt som assisterende rådmann fra 1.januar.


Høring av forvaltningsplaner og forslag til grenseendring for Måstadfjellet landskapsvernområde og naturreservat, Værøy

Mye sterk vind for tiden - her er det viktig å sikre ting som kan bli tatt av vinden og gjøre skade!

 

 

Tak tatt av vinden i Skippergata på lite hvitt hus. Stor fare for at det rives mer!

Ber om at folk IKKE kjører denne veistubben og at det utvises STOR aktsomhet!