Endelig en påske slik vi kjenner den, vår i bakken med hestehover i veikanten og ingen restriksjoner for hvor mange vi kan tilbringe høytiden med. Samtidig som våren gjør sin entre, følger gjerne en ny giv, en entusiasme over hva vi har i vente.

Torsdag 6.mai 2021 fattet Værøy kommunestyre følgende vedtak, «Værøy kommune inngår vedlagte avtale over 40 år med Værøyhallen AS om leie av Værøyhallen som foreskrevet i vedlagt avtale». Ei skikkelig storsatsning for Værøysamfunnet sa vi JA til denne dag

Mandag 8. mars ble en gledens dag for Værøy-samfunnet. Da ble det kjent at regjeringen vil prioritere Værøy Havn på 1. plass når forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) presenteres om snaue to uker. Et bedre bidrag til vekst og utvikling for Værøy er det knapt mulig å tenke seg. For kommunen, for innbyggerne, for fiskerne, og for de næringsdrivende for øvrig er dette avgjørende. Dette er distriktspolitikk som virker og gir resultater. Ikke symbolpolitikk uten betydning.

Denne saken har skapt et stort engasjement.
Som ordfører tenker jeg det er utelukkende positivt at innbyggerne på Værøy vil noe og er engasjert i saker som har stor betydning for oss som bor her ute. Jeg tolker de mange underskriftene fra innbyggere som krevde folkeavstemning som et uttrykk for utålmodighet. Som et uttrykk for et sterkt ønske om at nå må det skje noe i denne saken. Og det kan jeg veldig godt forstå. Den utålmodigheten deler jeg. Behovet for oppgradering og ferdigstillelse av Værøy skole har vært erkjent i mange år og har gjentatte ganger blitt behandlet av kommunestyret de siste 10 – 15 årene, men lite har skjedd.

Året som er på hell har vært et spesielt år. Tiden vier inne i er en spesiell tid, og mange av oss kjenner nok på at dette året har vært ekstra krevende.

 

Vi står i en ekstraordinær situasjon, en situasjon som ingen av oss har stått i tidligere. Oppi dette alvoret har jeg, som fersk ordfører, gjort meg mange flotte erfaringer som et fantastisk godt lederskap fra fylkesmannen og hans ansatte, mine ordførerkollegarer og de ansatte i Værøy kommune, som har gjort en helt fenomenal jobb.

 

Kriseledelsen har jobbet kontinuerlig for å finne de beste tiltakene for akkurat folket på øya vår, og her har næringslivets og innbyggernes støtte og fantastiske pågangsmot, vært uten sidestykke, og jeg føler meg trygg på at dette skal vi klare sammen.

 

Det er mange som opplever at livet er snudd på hodet. Alt arbeidet de har lagt ned, enten det er i studier, i bedriften sin eller som folkevalgte, er satt på vent. Som politisk leder, kjenner jeg på at det er mange viktige saker som må vike akkurat nå, som for eksempel den viktige prosessen vi er inne i for Værøy havn, som betyr så mye for hele samfunnet vårt.

 

Koronatiden er også blitt til raushetens tid. Ja, det skal være rom og tid for diskusjoner, men akkurat nå er det dugnadsånden, som står i fokus. Vi ser politiske ledere samarbeide på tvers av partigrenser, og viser seg som nasjonale forbilder. Det er en inspirasjon for oss alle om å trekke i lag, når vi nå skal ta vare på hverandre, og ikke minst de svakeste og mest sårbare i samfunnet vårt.

 

Det er ikke tvil om at vi vil hverandre godt, og vi jobber mot et felles mål. Det varmer en nyvalgt ordfører og gir meg trygghet i rollen min.

 

Jeg ønsker befolkningen i Værøy, mine politikerkollegaer, og ikke minst alle ansatte i Værøy kommune en fin og smittefri påske. Senk skuldrene og lad opp batteriene – det vil komme godt med i tiden som ligger foran oss.