Ungdomsklubben Sjyen

Sjyen ungdomsklubb er åpen fredager:
5. - 7.klasse 18.00 - 20.00
8. - 10.klasse 20.00 - 22.00

Følg Sjyen ungdomsklubb på Facebook for oppdatering om aktiviteter:
Sjyen ungdomsklubb

Kontakt

Rita Adolfsen
Folkehelsekoordinator og kulturarbeider
E-post
Telefon 916 16 525