Viktig melding

En gledens dag for Værøy

Mandag 8. mars ble en gledens dag for Værøy-samfunnet. Da ble det kjent at regjeringen vil prioritere Værøy Havn på 1. plass når forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) presenteres om snaue to uker. Et bedre bidrag til vekst og utvikling for Værøy er det knapt mulig å tenke seg. For kommunen, for innbyggerne, for fiskerne, og for de næringsdrivende for øvrig er dette avgjørende. Dette er distriktspolitikk som virker og gir resultater. Ikke symbolpolitikk uten betydning.

bilde av værøy - Klikk for stort bildeSom nyvalgt ordfører for 1 ½ år siden forstod jeg tidlig at sikringen av innseilingen til Værøy Havn var av avgjørende betydning for øyas fremtid. Derfor har Værøy Havn og farled stått øverst på min dagsorden fra Dag 1. Det har vært helt avgjørende for kommunen vår å få løst de akutte utfordringene vi nærmest daglig står overfor når det gjelder innseilingen til havna. Derfor er det med stor lettelse og glede at regjeringen har lyttet til oss her ute, og vil prioritere Værøy Havn på 1. plass når forslaget til Nasjonal Transportplan presenteres.

Vi har et enormt oppegående næringsliv på øya som er mer eller mindre 100% fiskeriorientert. Flere av kommunens bedrifter står klar med investeringsplaner, og her vil nok flere se muligheter, nå som finansiert havne og farled- utbyggingen kan realiseres. Nå er jeg rett og slett bare enormt fornøyd på vegne av Værøy, og jeg kan melde tilbake til regjering og Stortinget;
 - investeringen på Værøy vil komme til å kaste godt av seg – og storsamfunnet vil få investeringen tilbakebetalt i form av ytterligere verdiskaping fra Værøy i stort monn.

Det er utrolig godt å erfare at det arbeidet som så mange har lagt ned gjennom mange år har ført frem. Nå er jeg skikkelig optimistisk på vegne av Værøys fremtid.

I realiteten er Værøy Norges største fiskerikommune hvor havna og farleden er en helt avgjørende faktor for at samfunnet skal fungere. Som ordfører er jeg ganske sikker på at en løsning på havneutfordringene er et slags være eller ikke være for hele Værøy-samfunnet.

Faren for stagnasjon og tilbakegang kan nå snus til storsatsing, vekst og utvikling!

Jeg benytter derfor anledningen til å takke de mange og gode medspillere som har kjempet for Værøys interesser i denne saken, herunder politiske kolleger, tidligere ordførere, stortingsrepresentanter, Lofotrådet med flere. Men, jeg vil likevel løfte frem at uten Værøys flaggskip av bedrifter og ansatte med sterke og gode talspersoner– ville vi ikke nådd målet. Det er godt å oppleve at det nytter å kjempe. Dette er noe med det beste som er skjedd i Værøys historie, rett og slett fantastisk!!

Nå starter arbeidet med å dra dette i havn. Når Værøy Havn først er prioritert på topp i Nasjonal Transportplan tror jeg ikke det er noen grunn til å være engstelig for behandlingen i Stortinget. Men: Vi må stå på helt frem til vedtaket er fattet og følges opp med bevilgninger over statsbudsjettet.