Viktig melding

Kommunal vigsel

Kommunal vigsel

Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om kommunal vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Se skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen. Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Kom innom Kommunehuset eller send en forespørsel på oppgitt epost-adresse.

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/vedlagt. Dersom dere ønsker å gifte dere i mai, juni, juli eller august, ønsker vi beskjed så tidlig som mulig.

På hvilke dager kan vi gifte oss?

Værøy kommune åpner for vigsel mandag - fredag innenfor tidsrommet 10:00 – 14.00. Ønske om annen dag og tidspunkt kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om ønsket kan innfris.

Holder Værøy kommune bare vigsler i kommunehuset?

Værøy kommune holder i utgangspunktet kun vigsler på rådhuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjøre.

Hva koster det å gifte seg?

Å gifte seg er gratis. Man behøver ikke å være bosatt på Værøy for å gifte seg i Værøy kommune.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Seremonirommet

Seremonirommet ligger i 2 et. På kommunehuset. Paret er velkommen til å ta med seg gjester inn under seremonien.

Fremmøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel.

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Værøy kommune stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg tolk.

Seremonien

Kommunen setter av 1 klokketime til seremonien. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitner og ansvarlige for vigselen vigselprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vigselattest.

Endelig bekreftelse

Det er Skatteetaten som sender ut endelig bekreftelse på vigsel.

1.mars 2020 lanserte skatteetaten ny praksis ved bekreftelse på vigsel. I stedet for å få tilsendt en vigselsattest på papir får dere en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn.

Det vil fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest i Altinn. Personer som ikke er bosatt i Norge får fortsatt til sendt vigselsattest.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Kunstnerisk innslag

Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, eller utstyr til å spille av musikk. Dersom kunstnerisk innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Lover og reglementer

Ekteskapsloven; se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13 og 14.

Forskrift om registrering og melding av vigsel

 

KONTAKT

Værøy kommune

Servicetorget

E-post: postmottak@varoy.kommune.no

Telefon 954 20 600

ADRESSE

Postadresse
Kommunehuset
Sørland 33
8063 Værøy