Viktig melding

Fagfornyelsen / Kunnskapsløftet 2020

Skolen arbeider systematisk med implementering av Fagfornyelsen og Kunnskapsløftet 2020 med fokus på utvikling av profesjonsfelleskap, læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og elevaktiv undervisning.

Overordnet del i læreplanverket beskriver et sett av verdier og prinsipper som skal legges til grunn i utformingen av undervisningen og skolens praksis

Les mer om læreplanverket

forside kunnskapsløftet 2020 - Klikk for stort bildeKilde: PedlexVERDIER som ligger til grunn for skolens opplæringstilbud: 

  1. Menneskeverd
  2. Identitet og kulturelt mangfold
  3. Kritisk tenkning og etisk bevissthet
  4. Respekt for naturen og miljøbevissthet
  5. Demokrati og medvirkning

PRINSIPPER som skal prege skolens opplæring og undervisningspraksis

  1. Sosial læring og utvikling: elevens sosiale kompetanse
  2. Kompetanse i fagene: den fagspesifikke kompetansen
  3. Grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlighet og digitale ferdigheter
  4. Å lære å lære: evnen til å vurdere og utvikle egen læring

Kontakt

Værøy skole
Hovednummer
Telefon 90 86 28 15

Besøksadresse
Skoleveien 10
8063 Værøy