Viktig melding

Om Værøy skole

Velkommen til Værøy skole!

Værøy skole har barn fra 1. til 10. klasse og SFO. 

Skolen ligger sentralt på Sørland og med umiddelbar nærhet til hav, fjære og fjell, som gir inspirasjon til både faglig læring og fysisk fostring.  

På skolen har alle

bilde av huske på værøy skole på en fin sommerdag - Klikk for stort bildeVærøy Skole Heidi Augestad

elevene egen I-pad eller PC og skolen bruker Skooler og Teams som kommunikasjons- og læringsplattform. Vi har oppdaterte lærebøker og digitale læringsressurser og jobber systematisk med innføring av Fagfornyelsen og nye læreplaner K-20.

 

På Værøy skole jobber vi for at alle våre elever skal oppleve en meningsfylt og trygg skoledag. Det innebærer at vi samarbeider godt med elevene våre, foresatte og lokalsamfunnet på Værøy.

Skolen deltar i skolenettverk med Lofoten (RKK) og i nettverk med Bodø kommune angående Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis. 

Vi har en lys og hyggelig skolebygning i dag, men den gir oss også noen plassutfordringer. Værøy kommune er i prosess med å få på plass et nytt skoleanlegg hvor skolebygget og den gamle skoledelen med gymsal/kultursal og svømmebasseng utbedres og fornyes. I tillegg vil det bygges en idrettshall i tilknytning til skoleanlegget og et nytt bygg, "hjertet", som skal koble byggene sammen. Vi vil da få et bytt bibliotek og flere kommunale funksjoner i sambruk. Vi ser frem til å få mer armslag og nye inspirerende undervisningslokaler!

Kontakt

Værøy skole
Hovednummer
Telefon 90 86 28 15

Besøksadresse
Skoleveien 10
8063 Værøy

Cecilie Rong
Rektor
E-post
Telefon 47 51 55 28
Caroline Berg Andreassen
Administrasjonsmedarbeider
E-post
Telefon 94 85 00 43

Hverdager: 08.00-11.20