Viktig melding

Folkeavstemning for å bestemme veien videre for gammelskolen

Denne saken har skapt et stort engasjement.
Som ordfører tenker jeg det er utelukkende positivt at innbyggerne på Værøy vil noe og er engasjert i saker som har stor betydning for oss som bor her ute. Jeg tolker de mange underskriftene fra innbyggere som krevde folkeavstemning som et uttrykk for utålmodighet. Som et uttrykk for et sterkt ønske om at nå må det skje noe i denne saken. Og det kan jeg veldig godt forstå. Den utålmodigheten deler jeg. Behovet for oppgradering og ferdigstillelse av Værøy skole har vært erkjent i mange år og har gjentatte ganger blitt behandlet av kommunestyret de siste 10 – 15 årene, men lite har skjedd.

I førstkommende kommunestyremøte skal planer for videre bruk av skolen legges frem for oss politikerne.
Administrasjonen er i sluttfasen av å saksforberede prosjektet skole/hall. Arkitekter og andre involverte jobber nå på spreng for å få på plass tall, tegninger og leieavtale mellom Værøy Kommune og Værøyhallen, slik at dette kan legges frem for kommunestyret 16. mars. Foreløpig tippemiddelsøknad er sendt til Nordland Fylkeskommune (NFK), og det som vi kommer frem til den 16. mars vil bli ettersendt, slik at Værøyhallen får levert en fullverdig søknad om tippemidler.

Allerede på møtet om knapt en måned vil det altså kunne tas et stort og viktig skritt i forhold til veien videre - for Værøy skole.

Demokratiet i Norge er tuftet på det som kalles et representativt demokrati, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. På lokalt nivå, innebærer det at innbyggerne hvert 4. år har mulighet gjennom det ordinære kommunevalget å velge representanter til kommunestyre. Det er det sittende kommunestyre som har fått et ansvar og som må ta ansvar også i vanskelige saker.
En folkeavstemning vil etter kommunelovens bestemmelser kun  være  rådgivende. Det er vi som er valgt inn i kommunestyre som må ta avgjørelsen til slutt. Vi må ta helhetlige og ansvarlige beslutninger.
Ved kommunevalget i 2019 var videre prosess for skolen den sentrale saken i valgkampen på Værøy. Her ga befolkningen støtte til veien videre.
Administrasjonen er bedt om, og har signalisert at en kan klare å renovere «gammelskolen» til en pris som ikke skal bli dyrere enn et nybygg til erstatning for dette bygget. Videre bruk av dagens basseng er også usikkert ved eventuell rivning.
Kommunestyret har et helhetlig ansvar for kommunens økonomi.

Vi er som sagt nå kommet dit at administrasjonen snart er klare til å presentere for oss planer for bruk av skolen – aula og tårndel - og i samarbeid med Værøyhallen og eksterne prosjektledere og arkitekter, er vi snart i mål med å skape et fremtidsrettet skole- og idrettsanlegg for Værøy.

Vi må komme oss videre nå. Barn, unge og ansatte på Værøy fortjener tidsriktige, fremtidsrettede og godkjente skolelokaler. Slik forholdene er nå bryter vi opplæringsloven og arbeidsmiljølov daglig!

Så ble vi ikke enige om hvorvidt en rådgivende avstemning var et klokt og formålstjenlig virkemiddel i denne saken. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke utsettelser, men handling nå. Og et endelig vedtak om veien videre vil bli fattet om en snau måned.

Jeg har et sterkt ønske om at vi fremover, til tross for ulike syn i denne saken, skal få til samarbeid for å utvikle Værøy til det beste for våre innbyggere.
Når vi ser tilbake i tid, har det vært et ønske i over 30 år å få på plass en hall - så langt har vi ikke lykkes.
La det bli oss som bidrar til at dette nå blir en realitet, og la oss fullføre det vi nå er startet på; nemlig å få realisert fremtidsrettede skole- og idrettsanlegg for oss bor på Værøy, unge som gamle.