Viktig melding

Nytt kommunestyre valgt, og fire nye år som ordfører.

I dag fikk jeg den ære å bli valgt som ordfører for nye fire år – et verv jeg tar fatt på med stor ydmykhet og glede.

Sammen med de 12 andre representantene i kommunestyret, skal vi ivareta våre innbyggere på en ansvarlig og god måte, samtidig som vi konstruktivt skal utfordre hverandre på de beste løsninger for fremtiden.

Jeg er av den formening av at dette blir et godt kommunestyre – et godt kollegium som består av erfarne politikere i tillegg til nye engasjerte øyværinger. Jeg har trua på at dette skal bli fire gode år for Værøysamfunnet.

Jeg ser frem til at det skal være gode diskusjoner og meningsutvekslinger, samtidig som dette skjer på en respektfull og konstruktiv måte. For å få til de beste beslutninger for værøysamfunnet, så er samarbeid på tvers av de tre politiske listene viktig for å få til gode prosesser i de store og viktige sakene som har betydning for øya vår. Jeg tenker at for at posisjon blir god må opposisjon med, og at det viktigste er at de gode forslagene kommer frem, og ikke hvem de kommer fra.

Å være ordfører på Værøy er et ansvar jeg vil gjøre mitt beste for å fylle, og jeg ser frem til at vi som kommunestyre i lag skal finne gode samarbeidsformer, slik at vi sammen skal få til å fortsatt utvikle vår fantastiske øy inn i fremtiden.

Takk for tilliten og takk for alle fine hilsninger jeg har fått.

Tilstede i dag: Krf – Jill Arntsen og Bjørn Tore Sørheim. Felleslista – Rita adolfsen, Evy Anita Schjølberg, Frode Hardy og Joachim Christensen. Værøylista –Siw Eriksen, Elisabeth Fagertun Berg, Håvard Bjerkeli, Leif Roger Røstgård, Bertrand Hardie, Rune Eliassen og Susan Berg Kristiansen