Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Informasjon fra møte mellom Lufttransport RW AS og Værøy kommune

Torsdag 23.februar hadde Værøy kommune og Lufttransport RW AS et møte i Tromsø.

Tema for møtet var blant annet informasjon angående uvanlig stor hyppighet av kansellerte avganger med helikopteret i perioden desember-16 og januar-17. 

Lufttransport informerte om følgende:
Enhver avgjørelse om utsettelse av ruten eller kansellering er alltid med utgangspunkt i sikkerhet for passasjerer og mannskaper.

I den nevnte perioden var det særdeles vanskelige værforhold, blant annet på grunn av økt hyppighet av polare lavtrykk som kommer inn over Værøy.

«Polare lavtrykk kan være skumle siden de kan gi raske økninger i vinden, og de gir kraftig nedbør, ofte som snø og snøfokk med vanskelige siktforhold og generelt dårlig vær. Erfaringsmessig så kan vinden øke fra bris til storm i løpet av mindre enn et kvarter» (metlex.no)

Når den kalde luften som kommer fra nord møter det relativt varme havet i våre områder vil det i tillegg oppstå elektrisk aktivitet i luften (lyn og torden)

En avgjørelse om kansellering, kan være som følge av flere sammensatte faktorer:

  • Vindhastighet kombinert med retning
  • Sikt
  • Isingsforhold
  • Torden og lynaktivitet
  • Flyoperativ planlegging i forhold alternative flyplasser, i marginalt vær.

Dette betyr at selv om været tilsynelatende ser greit ut for de reisende vil det være den totale informasjonen om ovennevnte forhold som pilotene legger til grunn for å gjennomføre turen.

Når det gjelder kansellering isolert sett på grunn av bølgehøyde er det særdeles liten sjanse for at dette inntreffer. Det vil i så fall være andre faktorer i tillegg som har betydning.

Det var i det nevnte perioden reservehelikopteret (12-seteren) som var satt inn på Værøyruta, på grunn av årlig planlagt vedlikehold på det helikopteret som ordinært brukes. Disse to helikoptrene er teknisk sett nøyaktig like, og har de samme forutsetningene for å fly til Værøy.

Lufttransport prøver etter beste evne å legge det årlige planlagte vedlikeholdet av det ordinære helikopteret til andre tider av året enn desembermåneden på grunn av setekapasiteten. På grunn av uforutsette ting ble det denne gangen tatt ut i desember.
Det er ingen krav i konsesjonen som sier at Lufttransport må sette opp ekstra avgang i de periodene når 12-seteren flyr ruta dersom avgangene er fulle, eller etter en kansellering av ruta. Det er kontraktsfestet at de kan fly med 12 seter et visst antall uker i året. Når det settes opp ekstra turer er det en ekstra service som ytes fra Lufttransport. Normalt vil passasjerene bli booket om til ferge eller neste dags ordinære ruteavgang. Om mulig, prøver selskapet å sette opp ny avgang samme dag, i de tilfeller dette lar seg gjennomføre.

I tillegg til å være reservehelikopter for Værøyruta er 12-seteren reserve for luftambulansen. Luftambulansen vil bli prioritert dersom det blir feil med den.
Vi må derfor være forberedt på at 12-seteren kan bli tatt ut av ruta, og at vi blir uten helikopter til feilen er reparert. Dette har kun skjedd ved ett tilfelle de siste årene, og da ble det satt inn et mindre helikoptre som utførte flere turer.

Helikopterruten Værøy – Bodø, har for øvrig svært god regularitet når man ser på gjennomsnittet og sammenligner denne med øvrige flyplasser i Norge.

I perioden 2013-2016 gjennomførte Lufttransport 96,83%, dette er inkludert værkanselleringer. Tar man bort værkanselleringene viser statistikken en regularitet på hele 98,63%., noe som er over landsgjennomsnittet på norske flyplasser.

I perioden 1. desember 2016 – 31.januar 2017 var statistikken som følger:

Av 104 turer ble totalt 21 kansellert (15 pga vær og 6 pga teknisk).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informasjon angående innsjekkingstid:

Ved Værøy helikopterhavn er det innsjekking 1 time før avgang.
Helikopterhavnen har en grunnbemanning som gjennomfører flere oppgaver.

Det er ikke bare selve innsjekkingingen som skal gjennomføres, men i tillegg billettsalg og bestilling, ombooking, assistanse til barn som reiser alene, og andre som har behov, frakt, utstedelse av lastepapirer, etc.

Det må påregnes minst 15 minutter å få gjennomført innsjekk og sikkerhetskontroll av alle passasjerer.
Sikkerhetskontrollen skal ha to kontrollører for å ta gjennom passasjerer.

Dersom helikopteret får ta av fra Bodø før oppsatt tid, og det i tillegg er medvind, kan det lande 15 minutter før oppsatt tid. Før avgang, er det et tilsynskrav at det skal være en sikkerhetsbriefing av passasjerer (sikkerhetsvideo)
10 minutter før helikopteret ankommer, må en av kontrollørene ut for å sikkerhetsklarere landingsplassen, og denne har også ansvar for å være ute å overvåke landingsplassen til avgang.

Det vil si at det da bare er en kontrollør igjen inne for å ivareta sikkerhetskravene der.
Denne kontrolløren kan ikke alene ta gjennom passasjerer.
Alle passasjerene må derfor ha kommet seg gjennom sikkerhetskontrollen og inn i avgangshallen til kl 09.00/16.30.

For Værøy er det helt spesielt at ruta opereres av helikopter.
Det er ingen andre lufthavner som har fly/ helikopter stående i gang under ombordstigning eller avgang. Dette krever helt spesielle sikkerhetstiltak under bakkeoppholdet, der alles fokus skal være på sikkerhet. En «rotor running» kan oppstå likegodt i juli som i desember. Av passasjerhensyn forsøker man å unngå dette dersom det ikke er helt nødvendig, og avgjørelsen om en rotor running foretas enkelte ganger ikke før helikopteret står på bakken.

Summen av alle faktorer nevnt over gjør at innsjekkingstiden må være en time før avgang.
Det er ikke mulig hverken av sikkerhetsmessige eller i h.h.t gjeldene regelverk å gjøre det annerledes.