Temaarbeid - Plast i havet

I forbindelse med TV-aksjonen i år som gikk til WWF's arbeid for å bedre plasthåndteringen i Asia utarbeidet, småskolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen relevante prosjekter med fokus på plastforsøpling på Værøy.

Klikk for stort bilde Småskolen hadde en dag i fjæra der de plukket med seg ting og tang som både skal – og ikke skal være der. De reflekterte over hvorfor det er så mye plast der og hva det gjør med dyrelivet i havet – og oss mennesker. Deretter lagde de en veggutstilling hvor de viste hva plasten gjør med livet i havet.

Mellomtrinnet, som også hentet plastsøppel fra fjæra, hadde en mer forskertilnærming til temaet. De så nærmere på hvilken type plast som var å finne. Resultatet av dette arbeidet ble flotte kollasjer som ble stilt ut.

UngdomstrinnetKlikk for stort bilde  hadde to prosjekter i forbindelse med TV-aksjonen. Det ene gikk ut på å måle hvor mye plast hver elevs familie på ungdomstrinnet produserer på en uke. Det andre prosjektet handler om at elevene gjennom intervju ved enkelte bedrifter her på Værøy, kartlegger hvilket forhold bedriftene har til plast og eget forbruk. Spennende og relevant forskning for lokalsamfunnet vårt.

Som en oppsummering av prosjektet har elevene i småskolen (1-4) sammenfattet et brev til ordfører og rådmannen:

Kjære ordfører og kjære rådmann i Værøy kommuneKlikk for stort bilde    

Vi på Værøy skole har jobbet med plastprosjekt i anledning TV-aksjonen 2020. Vi har funnet MYE plast både på land og ved havet. Vi har også oppdaget at vi IKKE har plastsortering på Værøy. Vi vet at vi kan gjenvinne plast og lurer på hvorfor vi ikke har plastsortering her på den fine øya vår?

Vi ser at det er masse plast som blir kastet av mennesker som bor på Værøy. Det gjør både barn, ungdom og voksne. Når det bli uvær så kan søpla fyke ut av søppeldunker som ikke er festet fast.

Vi ønsker at alle sammen skal bli flinkere til å sortere plast og annen søppel, og huske å knyte søppeldunkene fast når det blåser mye.

Vi synes at alle skal kaste søppel i søppeldunkene, ikke på veien.

Vi må begynne å SORTERE plast, slik at fisken ikke må svømme blant plast og få plast i magen, for jeg spiser fisk.

Hilsen små og store på småskoletrinnet (1-4)

 

Værøy kommune svarer

Værøy kommune er glad for at barn og unge ønsker at vi tar vare på brukt plast. Spørsmålet har allerede vært på timeplanen vår og for husholdningene er ønske om å starte fra 1. januar 2021. I praksis vil det si at man må begynne å sortere plast allerede i romjula.

Nå er det mange å ta hensyn til når man setter i gang med noe nytt. Vi må endre avtaler med dem som henter avfallet, skal det i dunk eller sekk, hvordan får vi plasten til mottaket i Bodø osv. Vi på Teknisk etat kan planlegge, men kanskje må kommunestyret gjøre vedtak før vi kan begynne.

Det viktigste skrittet, for å komme i gang med sortering av plast, er heldigvis tatt av barn og unge ved Værøy skole. Det er lett for en kommune å bestemme ting som er ønsket av innbyggerne. Det er mye snakk om at barna skal arve jordkloden og nå kan vi voksne kunne gi ett forskudd på arven. Mange snakker om å gjøre noe med plast og klima og nå har alle som bor på Værøy muligheten til å bidra.

Det vi nå må gjøre, innen tre uker, er å få hjelp fra Ungdomstrinnet til å beregne ca mengde plast som hver husholdning «produserer». Her kan vi bruke tallene fra prosjektet til å finne ut det praktiske med innsamling.

  • Hvor mye plast skal vi ta vare på. Blir det mindre restavfall?
  • Trenger vi en ekstra dunk ute i stativene?
  • Kan vi samle i sekk og henge sekken ut en gang pr måned ( mye vind på øya)?

Det er allerede planlagt møte med Christensen & Jensen ( han Karl Ludvik ) om dette samt at IRIS miljøstasjon er spurt om mottak av plast.

Vi på Teknisk ber om at skolen gir oss forslag til hvordan praktisk håndtere plasten. Når forslaget er klart kommer vi på besøk for å få litt «voksenopplæring».