Planprosess

Hvordan vi lager ny samfunnsdel for Værøy er bestemt gjennom planstrategien 2022-2024 og planprogram som er "plan for planen". I tidslinjen under kan følge aktiviteter og beslutninger tas underveis i prosessen.

Ny plan skal vedtas i 2022. 

Last ned tidslinjen i PDF (PDF, 229 kB)