Skatteoppkreveren hjelper deg med:

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
  • Tilbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift:
6345.07.18574

Mangler du KID-nummer?
Lag KID-nummer selv på skatteetaten.no