Skatteoppkreverfunksjonen i Værøy kommune

Skatteoppkreveren hjelper deg med:

 • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift
 • Tilbakebetaling av skatt
 • Betaling av restskatt

Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift:
6345.07.18574

Mangler du KID-nummer?
Lag KID-nummer selv på skatteetaten.no

Skattekontoret (statlig) hjelper deg med:

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Skattekontoret (statlig) hjelper deg med:

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Skattekontoret (statlig) hjelper deg med:

 • Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Kontakt

Roger Knutzen
Skatteavdelingen
Telefon 75 42 01 73
Merete R. Johannessen
Skatteavdelingen
Telefon 75 42 01 76