Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Anbud helikopterruten Værøy-Bodø

Samferdselsdepartementet har i dag sendt ut en pressemelding om at anbudsdokumentene er lagt ut for helikopterruten Værøy-Bodø.

Det fremgår av pressemeldingen at departementet kravet om minste antall seter i helikopteret fjernes og åpner opp for alternativ ruteføring med færre seter, men flere avganger.

”Disse endringene vil, sammen med et setekapasitetskrav på årsbasis, kunne gjøre helikopterruten interessant for flere operatører på en rute der konkurransesituasjonen har vært en vedvarende utfordring”, sier Solvik-Olsen.

Det er sterkt beklagelig at samferdselsministeren åpner opp for et mindre helikopter en dagens. Ruten som betjenes, driftes i et av de hardeste værmessige områdene i landet. Kravet til robusthet på materiell er av avgjørende betydning for drift og regularitet. Kabinstørrelse er også helt avgjørende for og kunne sikre en videre positiv utvikling av Værøysamfunnet, på alle områder.

En reduksjon på flystørrelse vi være til stor ulempe for pasientreiser og større grupper innen turisme, og med mindre fly vil en også kunne få en lavere regularitet som igjen vi være skadelig for næringslivet generelt.

Med en mindre kabin er det også trolig at bagasjemengde kan blir redusert, noe som vil være helt uakseptabelt.

Summen av en slik løsning er trolig at Værøysamfunnet blir satt mange tiår tilbake i tid og utvikling. Den gode og unike utviklingen vi har hatt i de senere årene kan bli hemmet om en ikke samtidig har en god og tjenlig infrastruktur på plass.

Vi er meget bekymret for planene som ligger i anbudsdokumentene for helikopterruten og det som ser ut som et kraftig tilbakeslag, som over tid kan bli vanskelig å leve med.Hele anbudet kan sees på følgende link:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-konkurranse-om-drift-av-helikopterruten-varoy-bodo-med-kontraktoppstart-1.-august-2019/id2589093/

 

Dagfinn Arntsen
Ordfører Værøy kommune