Ansettelser i Værøy kommune

Siste ansettelser i Værøy kommune

[19.01.2022] Anne Gerd Strand er ansatt i fast stilling som sosiallærer ved Værøy skole fra 1. august 2021. Hun er utdannet lektor m/opprykk i engelsk og samfunnsfag og har bred erfaring fra arbeid i skole og med ungdom med skolerelaterte utfordringer. Anne Gerd er 54 år og fra Sogndal.

2021

[20.12.2021] Rico Schnabel er prosjektansatt ved teknisk etat som fagarbeider på bygg primært for renovering av Værøy skole og kulturhus. Rico er 42 år og har avtale frem til og med desember 2023. Rico er fra Tyskland, men snakker godt Norsk.

[25.10.2021] Heidi Rønning er ansatt i 100% fast stilling som helse- og omsorgsleder i Værøy Kommune. Heidi har jobbet i Værøy Kommune som fagleder for rus og psykiatritjenesten siden januar 2020. Hun har fullført bachelor i vernepleie ved Nord Universitet. Heidi er 57 år og bosatt på Værøy.

[03.09.2021] Stein Konrad Brudeseth er prosjektansatt ved Teknisk etat som Oppsynsmann primært for renovering av Værøy skole og kulturhus. Stein er 62 år og har avtale frem til og med desember 2023.

[03.09.2021] Andreas Eriksen er prosjektansatt ved Teknisk etat som Fagarbeider på bygg primært for renovering av Værøy skole og kulturhus. Andreas er 40 år og har avtale frem til og med desember 2023.

[03.09.2021] Birgit Christensen er ansatt i 30% stilling som renholder tilknyttet Teknisk etat med hovedoppgave Skola. Birgit er 58 år.

[03.09.2021] Eva Mathisen Arnesen er gått over fra vikariat til fast ansatt i 60% stilling som renholder tilknyttet Teknisk etat med hovedoppgave Skola. Eva er 48 år.

[03.09.2021] Ruta Nylend er gått over fra vikariat til fast ansatt i 60% stilling som renholder tilknyttet Teknisk etat med hovedoppgave Barnehagen. Ruta er 55 år.

[03.09.2021] Anneli Eriksen er ansatt i ytterligere 25% stilling og har nå 50% stilling som renholder tilknyttet Plei og omsorg med hovedoppgave Værøy omsorgsenter.  Anneli er 49 år.

[17.06.2021] Ida Lundberg er ansatt i fast heltidsstilling som elevassistent på Værøy skole. Hun har jobbet på skolen siden 2018 i vikariater. Ida er 26 år og bosatt på Værøy.

[17.06.2021] Thea Lundberg er ansatt i ett års vikariat som elevassistent på Værøy skole. Thea jobber for tiden i barnehagen og har jobbet som assistent og BPA siden 2016. Hun er 25 år og bosatt på Værøy.

[17.06.2021] Sonja Olaug Fitjar er ansatt i et ettårig vikariat på Værøy skole fra 1. august 2021. Sonja er utdannet grunnskolelærer med fagene matte, norsk og kunst og håndverk. For tiden jobber hun på Nordbygdo Ungdomsskule på Stord. Sonja er 49 år og fra Stord.

[17.06.2021] Ole Herman Woldseth er ansatt i fast stilling på Værøy skole fra 1. august 2021. Ole Herman er lektor i historie med mastergrad i idèhistorie. Han jobber for tiden som vikar ved Borre Ungdomsskole i Asker. Ole Herman er 27 år og fra Asker.

[17.06.2021] Silje Onsager er ansatt i et ettårig vikariat på Værøy skole fra 1. august 2021. Silje er nyutdannet kroppsøvingslærer fra NTNU med mastergrad i kroppsøving og idrettsfag. Hun er 25 år og fra Trondheim.

[17.06.2021] Anette Sebine Christensen er ansatt i 100% fast stilling som lærer på Værøy skole. Anette har jobbet på skolen siden 2018. Hun har fullført bachelor på lærerstudiet på NORD universitetet med fagene matematikk, naturfag og engelsk. Anette er 36 år og bosatt på Værøy.

[02.06.2021] Ida Petrine Rånes er ansatt midlertidig som barnehagelærer på dispensasjon fra utdanningskravet i Værøy barnehage, fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022. Ida har en fast stilling som assistent i barnehagen.

[02.06.2021] Carina Torstensen er ansatt midlertidig som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet i Værøy barnehage, fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022. Carina har en fast stilling som fagarbeider i barnehagen.

[02.06.2021] Solveig Christensen er ansatt midlertidig som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet i Værøy barnehage, fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022. Solveig har en fast stilling som fagarbeider i barnehagen.

[11.05.2021] Kristina Aasprong Olsen er ansatt i en 2 årig stilling som næringsrådgiver. Kristina vil starte opp 1.August. Hun har en master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn. Hun jobber i dag med markedsføring og salg. Kristina er 28 år, og er fra Trondheim.

[11.05.2021] Fabiana Ibsen er ansatt som personal og servicekonsulent. Hun vil begynne hos oss 1.Juli. Fabiana har jobbet mye som lærer både på videregående skole og høgskole, mest i Bodø. Fabiana er 54 år, og bor i dag i Argentina.

[11.05.2021] Rita Adolfsen er ansatt i 20% midlertidig stilling frem til 31/12 2021 som kulturarbeider. Rita er i dag ansatt med ungdomsklubb/ungdomsråd, folkehelse og barnehagen.