Ansettelser i Værøy kommune

Siste ansettelser i Værøy kommune

[02.06.2021] Ida Petrine Rånes er ansatt midlertidig som barnehagelærer på dispensasjon fra utdanningskravet i Værøy barnehage, fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022. Ida har en fast stilling som assistent i barnehagen.

[02.06.2021] Carina Torstensen er ansatt midlertidig som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet i Værøy barnehage, fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022. Carina har en fast stilling som fagarbeider i barnehagen.

[02.06.2021] Solveig Christensen er ansatt midlertidig som pedagogisk leder på dispensasjon fra utdanningskravet i Værøy barnehage, fra 1. august 2021 til og med 31. juli 2022. Solveig har en fast stilling som fagarbeider i barnehagen.

[11.05.2021] Kristina Aasprong Olsen er ansatt i en 2 årig stilling som næringsrådgiver. Kristina vil starte opp 1.August. Hun har en master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn. Hun jobber i dag med markedsføring og salg. Kristina er 28 år, og er fra Trondheim.

[11.05.2021] Fabiana Ibsen er ansatt som personal og servicekonsulent. Hun vil begynne hos oss 1.Juli. Fabiana har jobbet mye som lærer både på videregående skole og høgskole, mest i Bodø. Fabiana er 54 år, og bor i dag i Argentina.

[11.05.2021] Rita Adolfsen er ansatt i 20% midlertidig stilling frem til 31/12 2021 som kulturarbeider. Rita er i dag ansatt med undomsklubb/ungdomsråd, folkehelse og barnehagen.