Det avholdes Formannskapsmøte 22.11.2019

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtetid: Klokken 12:00

Tema: Budsjettbehandling 

 

Sak nr.                   Sakstittel 

034/19                    Godkjenning av møteprotokoll

035/19                    Finansielle måltall i Værøy kommune

036/19                    Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020 – 2023

037/19                    Budsjettregulering nr. 3/2019 - Investering

 

 

Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no

 

Møtet er åpnet for publikum.