Du kan nå fornye reseptene dine på nett!

Logg inn på helsenorge.no for å fornye dine resepter!

Værøy kommune jobber med å få sentrale tjenester på nett, slik at det blir lettere for deg å få tak i det du trenger.

Vi har nå fått reseptfornyelse tilgjengelig på nett! 

Logg inn på helsenorge.no for å få tilgang til tjenesten.

Gå til helsenorge.no

Timebestilling jobbes enda med

Ettersom vi har 3 fastleger fordelt på 1 fastlegehjemmel så har vi ikke klart å komme i mål med å få timebestilling på nett enda. Det jobbes med og vi håper å kunne få dette på plass så snart som mulig.