Dyrebeskyttelsen Norge Bodø kommer til Værøy 30 september

Onsdag 30 September til torsdag 01 Oktober kommer 1 frivillig og autorisert veterinær til Værøy for å kartlegge problematikken med eier løse katter på øya. De har lang erfaring med innfangst og vurdering av katter. Det er nettopp dette store deler av demmes frivillige arbeid dreier seg om. 

Arbeidet starter onsdag kl. 08.00 og avsluttes torsdag kl. 21.00. 
 
VIKTIG INFORMASJON:

  • Det vil være helt nødvendig at alle privateide katter holdes inne i denne perioden for å minske risikoen for at disse blir registrert som eierløse katter. Arbeidet starter onsdag kl 08.00 og avsluttes torsdag kl 21.00. Skulle du ikke klare å holde katten din inne denne perioden er det helt nødvendig at alle privateide katter merkes med farget spray ol. Denne må sprayes på kattens bakhode, hvor den ikke kan slikke det vekk. Det anbefales også halsbånd ev farget tråd.
  • Tips gjerne dyrebeskyttelsen om områder det er eierløse katter på, spesielle katter som har stort behov for hjelp, eller andre forhold som kan være av interesse i denne situasjonen.
  • De vil med stor sannsynlighet ha behov for å bevege seg på annen privat grunn. Kontakt etableres med huseiere hvor det er spesielt mange katter, når de kommer til øya.  

Representantene fra dyrebeskyttelsen vil være godt synlig med gule vester når de er i aktivt arbeid.  

Viktigheten av å holde inne privateide katter kan ikke poengteres godt nok slik at dyrebeskyttelsen kan gjøre en grundig og god observasjon!

For grunneiere på Værøy: De som er i aktivt arbeid på øya vil være flere plasser rundt omkring. Om du som grunneier ikke ønsker at de skal ferdes på din tomt ber vi deg ta kontakt med dyrebeskyttelsen pr telefon slik at de blir gjort oppmerksom på dette. Ta kontakt på telefon 99268196.

Nøkkelpunkter i teksten: Hold katten din inne i perioden.  Kontakt dyrebeskyttelsen om du har en katt som får mat hos deg som ikke er din, eller om du vet om plasser som kan være av interesse.  All informasjon behandles konfidensielt!

Kontakt oss dersom du har tips eller spørsmål, gjerne på forhånd.
Mobil: 99268196 
Mail: dyrebeskyttelsen.norge.bodo@gmail.com