Ekstremværet Frank - oransje og rødt nivå

Fra torsdag ettermiddag og frem til fredags ettermiddag.

Metrologiskinstitutt melder om rødt nivå på ekstreme vindkast for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms.

Fra torsdag ettermiddag og fram til fredags ettermiddag ventes øst og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50m/s. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder synke og vil i kombinasjon med storm kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip. Unngå ferdsel utendørs.

Se link for varselet på ekstremværet Frank: https://www.met.no/nyhetsarkiv/ekstremvaeret-frank-ekstremt-kraftige-vindkast-i-deler-av-nordland-og-troms  

Se også link for varselet på oransje nivå for kraftige vindkast i Sør-Helgeland: https://varsom.no/vaervarsling/varsel/39554