Fare for ras i Lofoten

NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland.

Oppdatert skredfarevurdering: Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen som vil flyttes høyere og høyere til fjells i løpet av dagen. Lokalt kan det komme store nedbørmengder. 

Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.

Mer detaljert informasjon finnes her:
https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten/