Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Flyplassalliansen

Den 22.mars var det oppstartmøte for Flyplassalliansen.

Den 22.mars hadde Røros kommune invitert til en samling for kommuner som er vertskap for flyplasser. Bakgrunnen for denne samlingen ligger i de mange utspill og planer som berører flyplassene våre. Det var omlag 20 kommuner samlet.

Det ble under møtet avdekket et klart behov for et forum som kunne tale, spesielt, de mindre flyplasser sin sak innfor de forskjellige myndigheter og organer.

Som et resultat av disse samtalen ble det besluttet å utpeke et interimstyre for å arbeide videre med etablering av et permanent forum for flyplassene i landet.

Tror dette vil være nyttig også for oss her på øya.

Tilbakemeldingen fra Transportkomiteen og Avinor er at de hilser dette initiativet velkommen, og ser på det som en kjærkommen samarbeidspartner i tiden framover.