Folketallsøkning

Det går rette veien nu

Nye folketall fra SSB per 31.12.22 er vi nå 688 registrert bosatte på Værøy. En økning på 6 stk. fra 1/10. Økning for andre kvartal på rad. Vi håper det fortsetter.

I 2022 økte folketallet fra 678 til 688, 10 innbyggere.

Vi hadde 6 fødte og 13 døde, som gir et "fødselsunderskudd" på 7 stk.

55 flyttet til Værøy og 28 flyttet fra Værøy, netto 17 stk.