Formannskapets innstilling til Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Formannskapet i Værøy kommune behandlet 23. november budsjett for 2019, og økonomiplan 2019-2022. Kommunestyret behandler saken 11. desember.

Formannskapets innstilling er i henhold til Kommunelovens § 44 og § 45 lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentene finner du på rådhuset, eller du kan lese de her:

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022