Formannskapsmøte 11. desember

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 09.30.

Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll
2. Budsjettregulering nr. 3/2018 - Investering


Saksdokumenter kan leses her