Formannskapsmøte 25. februar

Møtet holdes i kommunestyresalen klokken 13.00.


Saksliste
1. Godkjenning av møteprotokoll
2. Værøy rådhus - Videreføring av investeringstiltak vedtatt i 2018
3. Ny tildeling av timer til brukerstyrt personlig assistent i Værøy kommune
4. Værøy kommunale barnehage - Opprettelse av stilling som personlig assistent
5. Værøy skole - Bygging av leskur i skolegården
6. Værøy skole - Opprettelse av 60% stilling som personlig assistent
7. Værøy sykehjem - Behov for økte ressurser
8. Reduksjon av kommunale gebyr for boliger der det foreligger særskilte grunner
9. Værøy rådhus - Behov for oppgradering
10. Lofoten mot Sellafield - Søknad om tilskudd


Saksdokumenter kan leses her.