Formannskapsmøte

Det blir avholdt Formannskapsmøte onsdag 1.april 2020 kl. 1200.

I en tid da covid-19 setter begrensninger for forsamlinger, blir dette møtet å gå over internett og ikke på kommunehuset. Det vil bli tatt lydopptak, som blir lagt ut i etterkant. 

Se saksliste