Første fakturering av eiendomsskatt

Første faktura for eiendomsskatt er nå sendt ut. Eiendomsskatten for 2017 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura. Husk derfor å sjekke beløpsgrensen dersom du har avtalegiro.
Årsbeløp under kr. 300 er foreløpig utelatt fra fakturering.

Betales i to (fire) terminer

Eiendomsskatten (og kommunale avgifter) skal betales i fire terminer. I 2017 belastes eiendomsskatten i to terminer. Betalingsfrister i 2017 er:

  • 28. august (tredje termin)
  • 25. november (fjerde termin)

Faktura sendes normalt ut minst tre uker før forfallsdato. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.

  • Fakturaen sendes til den som er oppført som fakturamottaker for eiendommen på eiendomsskatteseddelen.
  • Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 50 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller ikke sendt faktura.
  • Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte i løpet av 2017, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten.
  • Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser den totale eiendomsskatten for hele eiendommen.

Kommunekassen i Værøy kommune krever inn eiendomsskatten på vegne av kommunen.

Eiendomsskatteseddelen viser hvordan eiendomsskatten er beregnet. Har du ikke mottatt eiendomsskatteseddel for din eiendom, kan du kontakte kommunen.

Fakturamottaker for eiendomsskatten er i utgangspunktet eldste eier av eiendommen eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.

Som eier eller hjemmelshaver av en eiendom, har du ansvaret for å betale eventuell eiendomsskatt. Fakturamottaker er oppgitt på eiendomsskatteseddelen.

Mer informasjon om eiendomsskatt i Værøy kommune finner du her.