Viktig melding

Frist for listeforslag

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsket å stille til valg i, innen 31. mars, kl. 12:00.

Det anmodes til å igangsette prosessen med listeforslag og levere listeforslagene – helst innen 30.03.23, slik at valgansvarlig har tid til å assistere med utfylling av lister, eller dersom det er behov for annen type hjelp.  Ta gjerne kontakt med servicetorget dersom du/dere trenger veiledning, valgansvarlig stiller gjerne til disposisjon for å hjelpe.

Informasjon om listeforslag ligger på denne nettsiden: https://www.valg.no/listeforslag/.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av å levere listeforslaget på papir, eller om man heller å benytte seg av den elektroniske løsningen. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, samtidig som man følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte, som papirløsningen.

Her er linken til nettsiden hvor man oppretter elektroniske listeforslag, man kan signere listeforslag og div. krav/frister til listeforslag: https://listeforslag.valg.no/ .