Gjennomføring av oppmålingsforretninger

Oppmålingene vil skje 3, 4, 10 og 11 mai

Værøy kommune har engasjert GeoLofoten AS for å gjennomføre Oppmålingsforretninger. Det er sendt ut innkalling til berørte parter.

Oppmålinger vil skje 3, 4, 10 og 11 mai. I hovedsak målinger basert på rekvisisjon av oppmåling mottatt av Værøy kommune.

Dette dreier seg om saker meldt inn i perioden 2015 til 2021.

I tillegg skal vi måle inn Industriveien, Nyveien, areal som ble fylt ut i forbindelse med mudring av havnen, en del kommunale tomter med uklare grenser mv.

Hvis noen har forventet innkalling til oppmåling og ikke har fått dette, bes det om at Teknisk etat kontaktes.

Neste runde med oppmåling vil være etter sommeren i august og september 2021.

Kontakt

Ove-H. Lorentzen
Teknisk sjef
E-post
Telefon 462 86 090