Gjør oppmerksom på at følgende møter blir avholdt torsdag 16.01.2020:

 
 
 
Administrasjonsutvalget klokken 12:00
Saker til behandling:
- Konstituering av rådmann i Værøy kommune
 
 
Formannskapet klokken 12:30
Saker til behandling:
- Opprettelse av styringsgruppe for arealbehov og utbygging ved Værøy skole.
- Oversendelsesbrev - klage på enkeltvedtak i sak 026/19 - Værøy Formannskap
 
Elektroniske saksdokumenter ligger på vår hjemmeside www.varoy.kommune.no
 
 
Møtet er åpnet for publikum.