Helsedirektoratet inviterer til en åpen høring om Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge - del 2. Alle kan gi høringsinnspill.

https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-tannhelsetjenester-til-barn-og-unge-0-20-ar-del-2