Viktig melding

Henting Rest- og Matavfall blir ikke utført

..hvis du ikke måker frem dunkene dine.

Abonnementer som ikke har måkt frem avfallsdunker vil ikke få dem tømt. 

Tirsdag 13. februar måtte mannskap slite frem dunker fra snøskavl. 
Slik kan det ikke fortsette da belastning og tidsbruk for mannskaper blir for stor.

Dunk skal stå ved vei og kunne trilles til bilen.  

Hvis du ikke kan måke selv må du få hjelp av bekjente eller leie inn hjelp fra næringslivet.