Høring - Forslag til boligplan 2022-2026

Kommunen har utarbeidet en boligplan for perioden 2022-2026.

Frist: 1. mai 2022.

Boligplanen strekker seg fra de yngste til de eldste på boligmarkedet, men fokuserer mest på innbyggere med vanskeligheter i boligmarkedet. For kommunen er det viktig å ha en aktiv boligpolitikk. Å ha et godt og trygt sted å bo er grunnleggende for et godt liv.

For at Værøy skal kunne utvikle seg, er kommunen nødt til å ta strategiske grep om boligutviklingen. Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger, variasjon i boligtypene, attraktive boliger og gode nærmiljø. Å ha en langsiktig, overordnet strategiplan er viktig for å tilrettelegge for effektivitet og gir et mer helhetlig perspektiv.

Det planlegges politisk behandling i kommunestyret i juni og innspill sendes til Værøy kommune, innen 1. mai 2022.

Forslag til boligplan 2022-2026 (PDF, 919 kB)

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 954 20 600

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl.09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00