Viktig melding

Høring/offentlig ettersyn: Kommunal planstrategi for 2024-2027

Formannskap vedtok 30. april 2024 å legge forslag til planstrategi ut på høring.

Den kommunale planstrategien skal vise hvilke planoppgaver kommunen skal jobbe med de neste fire årene.
Formålet er å legge til rette for en ønsket utvikling av Værøysamfunnet. 

Høringsfrist:  29. mai 2024

Planstrategi 2024-2027 (PDF, 776 kB)

Høringsinnspill sendes til postmottak.