Viktig melding

Viktig melding

Artikkelen kan være utdatert

Denne artikkelen er mer enn seks måneder gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

 

Høring og offentlig ettersyn

Forslag til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - Værøy 2018-2030

Værøy kommunestyre vedtok i sak 10/2014 å revidere kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Værøy formannskap vedtok i møte den 07.11.18 at planen skal ut på ny høring med høringsfrist 1. februar 2019.

Egen plankomité ble oppnevnt og utarbeidet et forslag for perioden 2018-2030 til revidert kommunedelplan som nå legges ut til offentlig ettersyn/høring i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Forslaget er oppdatert høsten 2018.

Forslaget med høringsuttalelser vil deretter bli forelagt kommunestyret for endelig vedtak.

Høringsinnspill kan sendes til Værøy kommune ved kulturkonsulent Erling Skarv Johansen på e-postadresse: erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no

 

Revidert kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelser 2018-2030 Værøy kommune kan leses her. (PDF, 10 MB)

Dokumentet finner du her på kommunens hjemmeside og et innlegg med lenke til hjemmesiden legges ut på kommunens Facebook side. Papirkopi kan fås ved henvendelse til rådhuset og er lagt ut på biblioteket og resepsjonen.