Viktig melding

Hygieneinformasjon og smittespredning - Coronavirus


Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men vi er i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus.  Helsedirektoratet oppfordrer derfor til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes.

Forhindre smitte

Ved å vaske hendene ofte med såpe og vann vil man effektivt hindre smitteoverføring, hvis man ikke har tilgang på vann og såpe vil håndsprit være effektivt.  Ved hoste bør man bruke et papirlommetørkle som kastes etterpå, host i albuekroken hvis du ikke har lommetørkle.

Mer informasjon

Oppdatert informasjon finnes på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet https://fhi.no/ og Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/

Vaner som forebygger smitte

Informasjon til reisende

 

  •