Viktig melding

Info fra Teknisk

Asfaltarbeid, Gatelys og Forurensning i Kvalnes
 

Asfaltarbeider

Til dere som lurer på hva bilen som er merket med Asfaltarbeid holder på med. 
Det er en bil med «kanon» som forsegler hull ( der det er asfalt igjen i hullet).

Den forsegler også det vi har lappet med Kald asfalt slik at det blir mer varig. 

På toppen av reparasjonen strøs så strøsand. Dette er for Fylkesveier.

Bilen kommer tilbake denne uken og vi har forespurt på reparasjon av kommunal vei.

 

Gatelys

Endelig fikk vi huket tak i en elektriker og etter at Teknisk etat fikk strukket kabel. 
Det har gitt lys i en god del av de mørke punktene. Ned mot Sjyen manglet vi deler og har vil vi 
få elektriker til å koble inn så snart som mulig.
På Tyvnes «planter» vi nye stolper og strekker kabel mellom. Vi satser på at vi får lys her før jul. 

 

Forurensning i Kvalnes

I forbindelse med utslippet i Kvalneset har forurenser kontaktet Salten IUA (Interkommunalt utvalg for akuttforurensning), dette med tanke på eventuell opprydding. Tilbakemeldingene er at avfallet er organisk og av den grunn blir det ikke ansett å kreve tiltak. Organisk materiale blir med tiden å falle tilbake til naturen.»


I tillegg pågår det også grøfterensning rundt på øya.