Viktig melding

Informasjon fra Værøy kommune

NAV Værøy vil fra 01.06.24 bare ta imot personer med timeavtale.

Timeavtale kan gjøres på telefon 41 27 42 87 mellom kl. 10:00 og 14:00.

 NAV Nordland har vært på besøk og etter sikkerhetsnormene til hele NAV får vi ikke lov til å ha åpen dør lenger. Dette på grunn av at det bare er en person på NAV Værøy.

 

Servicetorget kan også kontaktes på telefon 954 20 600