Informasjon om avfallshåndtering og tømmekalenderen 2022

Ny tømmekalender publisert samt informasjon om glasskontainer og mottak av farlig avfall

Tømmekalender 2022

Les mer informasjon om ny boks (glass- og metallavfall), krav til sortering, avfall fra næring, bålbrenning med mer i tømmekalenderen for 2022.

Gå til tømmekalenderen 2022 her

Glasskontainer er nå borte for godt – Hver enkelt får egen boks til glass- og metallavfall

Utkjøring har startet, men det var forsinket levering av boksene. Vi satser på at alle skal ha fått boksen sin i løpet av første uka i nyåret.

Første tømming vil være 18. januar (kanskje 17. på Nordland).

Mottak av farlig avfall

Det vil ikke være mulig å levere inn farlig avfall hos Værøy Auto / I Skardsura før tidligst 24. januar.
Det skyldes at mottaket må endre rutiner for mottak / registrering etter krav  i Forurensningslov og -forskrift.
Mottak av farlig avfall i Skardsura vil da åpnes for private og begrensede volum fra næringsdrivende.