Viktig melding

Informasjon om forskningsprosjekt

Informasjon om forskningsprosjekt angående eiendomsrett til utfyllingene

I forbindelse med havneutbedringene på Værøy, som ble utført i tidsrommet 2006-2008, ble rene løsmasser og utsprengt fjell brukt til opparbeiding av arealer på land. Denne utfyllingen har ført til endringer i eiendomsstrukturen, og med dette har det oppstått spørsmål rundt hvem som har eiendomsrett til de nye landområdene. Denne problemstillingen jobber jeg med i min masteroppgave som jeg skriver ved Høgskulen på Vestlandet, i samarbeid med Værøy kommune.

I den forbindelse har jeg fått tilgang til kommunens arkiv, og har innhentet opplysninger om avtaler som er inngått med kommunen. Disse vil benyttes for å gjøre en vurdering av hvem som har eiendomsrett. Avtalene vil knyttes opp mot eiendommene gjennom et kart, all annen personidentifiserende informasjon vil sladdes.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandørs personverntjenester vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Vi behandler opplysninger om deg fordi forskningsprosjektet er vurdert å være i allmennhetens interesse, men du har anledning til å protestere dersom du ikke ønsker å bli inkludert i prosjektet.  

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

-                  å protestere

-                  innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg

-                  å få rettet personopplysninger om deg,

-                  å få slettet personopplysninger om deg, og

-                  å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer eller å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Dina Ingvil Tretteteig Kopstad
e-post: dinaingvil@gmail.com
mobil: 41243093

 

Med vennlig hilsen 

Dina Ingvil Tretteteig Kopstad