Viktig melding

Informasjon om kommunale eiendomsgebyrer 2024

Kommunestyret vedtok 07.12.2023 i forbindelse med budsjettbehandlingen en del endringer i kommunale gebyrsatser. Det skrives ikke ut eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2024. Samtidig ble det vedtatt en økning i den generelle eiendomsskattesatsen til 4 promille. Dersom skatten for en eiendom er under kr. 300, skal det ikke skrives ut skatt på eiendommen. 
 

Kommunale gebyrer inkl. eiendomsskatt faktureres i 4 terminer per år: februar, mai, august og november. 

Kloakkavgift er fortsatt satt i bero og vil ikke bli fakturert i 2024. 

For en vanlig husstand vil gebyrene være:

For en vanlig husstand vil gebyrene være:
Type gebyr Pris eks mva Pris inkl. mva Per termin
Renovasjon 4 581 5 726 1 431
Vann 4 932 6 165 1 541
Septiktømming 1 365 1 706 427
Feiing og tilsyn 554 692,50 217
Sum 11 432 14 290 3 573

 

Dersom du har fått tilsendt faktura for eiendomsskatt for første gang i 2024, kan det være at skatten nå er over minstegrensen for fakturering (kr. 300). 
Gebyrer under kr. 500 vil fortrinnsvis sendes ut i èn termin per år. 


Alle gebyrene finner du her:

Kommunale betalingssatser for 2024